Військові дії на території Правобережної України в серпні 1914 р. та їх наслідки
pdf

Ключові слова

бойові дії, війна, Волинь, матеріальні втрати, Поділля, Правобережна Україна

Як цитувати

Кліщинський, П. (2022). Військові дії на території Правобережної України в серпні 1914 р. та їх наслідки. Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, (42), 17–23. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-17-23

Анотація

Мета дослідження – висвітлити перебіг та особливості бойових дій на території Правобережної України в серпні 1914 р., показати їх руйнівні наслідки. Методологія дослідження опирається на принципи конкретно-історичного підходу – історизму, об`єктивності, всебічності і цілісності, системності, а також на використання методів аналізу та синтезу, історико-статистичного, історико-порівняльного, проблемно-хронологічного. Наукова новизна полягає у комплексному дослідженні перебігу та наслідків збройного протистояння російських та австро-угорських військ на прикордонних територіях Волинської і Подільської губерній в середині серпня 1914 р. Висновки. З перших днів оголошення Австро-Угорщиною війни Росії, територія Правобережної України стала ареною бойових дій. В серпні 1914 р. в прикордонній смузі Волинської і Подільської губернії відбулася низка збройних сутичок із тимчасовим захопленням територій. Найбільшої шкоди військові дії завдали населенню Волині, де руйнувань зазнали низка населених пунктів. Незначною матеріальною шкодою, кількаденним контролем над губернським містом – Кам’янцем-Подільським та морально-психологічними випробуваннями завершилися серпневі бої на території Поділля. Київська губернія відігравала роль тилової – на її території військових дій не відбувалось, окрім випадків бомбардування з аеропланів.

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-17-23
pdf

Посилання

Бернадський, Б. В. (1999). Волинь у роки Першої світової війни: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк: Б.в., 197 с.

Брусилов, А. А. (1983). Мои воспоминания. Москва: Воениздат, 256 с.

Булгаковський, Д. Г. (1916) Великая война в 1914, 1915, 1916 годах. Выдающиеся события на пути защиты России в её целостности, чести и достоинстве. Петроград: Б.в., 58 с.

Велика війна (2020). Велика війна 1914–1918 рр. і Україна. Історичні нариси. У 2-х кн. Кн. 2. [ уклад. О. Реєнт]. Київ: Кліо, 784 с.

Влияние войны на Юго-Западный край. (1915). Экономическая жизнь Подолии, №3, 47–49.

Военная хроника. (1914). Подолия, 10 сентября, №93, 4.

Волковинський, В. М. (2004). Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни. Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст., 4. С. 52–69.

Двухдневный бой наших войск с австрийцами. (1914). Киевлянин, 29 июля, №207, 4.

Дем’янюк, О. Й. (2008). Перша світова війна на волинському Поліссі. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Старовижівщина з глибини століть: Наук. зб.: Вип. 28: Матер. XXVIII Волинської обл. істор.–краєзн. наук. конф. Луцьк: МП «Пульс», С. 357–361.

Дубровський, М. В. (2015). О. Брусилов на Поділлі. Народи світу і Велика війна 1914-1918 рр.: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 3-4 квітня 1915 р. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», С. 314–316.

Из донесения (1914). Из донесения Его Преосвященству благочинного, священника м. Гусятина, Каменецкого уезда, о. Климента Млотковского. Православная Подолия, 14 сентября, №34, 869-870.

На австрийской границе. (1914). Подолия, 1 октября, №102, 2–3.

На австрийской границе. (1914). Подолия, 5 октября, №104, 2–3

Науменко, А. (2009). До історії бойових дій на Волині під час Першої світової війни. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії краю: Наук. зб.: Вип. 30: Матер. ХХХ Всеукр. наук.-практ. істор.-краєзн. конф. Луцьк: МП «Пульс», С. 160–164.

Недавно пережитое (м. Збриж) (1914). Подолия, 10 октября, №106, 2–3.

Переход австрийцами границы у м. Сатанова. (1914). Подолия, 31 августа, №89, 4.

Православная Подолия (1914). 21 сентября, №35, 891–899.

Православная Подолия (1914). 28 сентября, №36, 925–928.

Православная Подолия (1915). 19 апреля, №16. 745–747.

У Волочиска (1914). Киевская мысль, 26 июля, №203, 3.

Соловйов, О. (1998). Бойові дії на Волині в роки Першої світової війни. Науковий вісник ВДУ. Історичні науки, 1, 46–50.

Удачные стычки на австрийской границе. (1914). Киевлянин, 30 июля, №208, 5.

Хомич, П. М. (2018) Бойові дії на волинському Поліссі під час Першої світової війни й участь у них польського легіону. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки, 29(68), 53–55.

Хроника войны. (1914a). Киевская мысль, 1 августа, №209, 2.

Хроника войны. (1914b). Киевская мысль, 2 августа, №210, 2.

ЦДІАУ в м. Києві – Центральний державний історичний архів України в Києві.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Павло Кліщинський

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.