Ювілейна грушевськіана 1966 року: проблематика, інтерпретації, полеміки
pdf

Ключові слова

М. Грушевський, столітній ювілей, українська закордонна історіографія, рецепція, дискусії

Як цитувати

Сабінський, М., & Степанчук, Ю. (2023). Ювілейна грушевськіана 1966 року: проблематика, інтерпретації, полеміки. Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, (42), 96–103. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-96-103

Анотація

Мета статті – з’ясувати особливості рецепції українськими закордонними істориками наукової та суспільно-політичної діяльності М. Грушевського в контексті відзначення його столітнього ювілею. Методологія дослідження передбачає використання принципів історизму й об’єктивності, а також загальнонаукових і спеціально-історичних методів історіографічного дослідження. Наукова новизна статті полягає у спробі всебічної реконструкції історіографічного ефекту відзначення українськими закордонними інтелектуалами столітнього ювілею М. Грушевського. Висновки. Узагальнений різноплановий матеріал дозволяє переконливо ствердити, що столітній ювілей М. Грушевського став визначною подією в інтелектуальному житті закордонного українства. Незважаючи на стереотипність мислення частини діаспорних діячів, завдяки широкій медійній промоції та численним громадським і науковим ініціативам персональну дату визначного вченого вдалося перетворити на важливе для консолідації еміграційної спільноти свято української культури. В підсумку постали численні новаторські за актуалізованою проблематикою історіографічні студії. Їхні автори у своїх реконструкціях життя та діяльності М. Грушевського виходили з урахування все більш широкого кола пізнавальних перспектив та інтелектуальних контекстів. А жваве обговорення цих праць, поява провокативних інтерпретацій (наприклад, О. Пріцака), громадський резонанс багатьох ініціатив сприяли стабільності «тонусу» історіографічного інтересу. Все це уможливило постання дисциплінарної ініціативи Л. Винара по започаткуванню наукового грушевськознавства. Динамічність поступу цієї українознавчої галузі в наступні десятиліття дозволяє ствердити потужність даного ювілейними заходами історіографічного імпульсу.

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-96-103
pdf

Посилання

Атаманенко, А. (2010). Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія». 672 c.

Будурович, Б. (1967). Михайло Грушевський в оцінці західноєвропейської і американської історіографії. Визвольний шлях. № 2. – С. 171-181.

Винар, Л. (1966a). Ранні історичні праці Михайла Грушевського і київська історична школа В. Антоновича. Український історик. № 3–4. С. 26–32.

Винар, Л. (1966b). Життя і наукова діяльність Михайла Грушевського. Український історик. № 1–2. С. 15–31.

Винар, Л. (1967a). Чому Михайло Грушевський повернувся на Україну в 1914 році. Український історик. № 3–4 (15–16). С. 13–30.

Винар, Л. (1967b). Галицька доба життя Михайла Грушевського. 1894–1914). Український історик. Ч. 1–2. С. 5–22.

Галій, М. (1966). Як Москва знищила М. Грушевського. Вільна Україна. Ч. 52. С. 20–24.

Домбровський, О. (1966). Антинорманська теорія з перспективи ранньої історії України в М. Грушевського. Український історик. Ч. 1–2 (9–10). С. 52–61.

Ждан, М. (1966). Битва над Калкою і другий напад татар на Україну та його наслідки в світлі «Історії України-Руси» М. Грушевського. Український історик. № 1–24 (9–10). С. 62–68.

Климкевич, Р. (1966). Діяльність Михайла Грушевського в царині української геральдики і сфрагістики. Український історик. № 1–2. С. 82– 90.

Ковалів, П. (1966). Михайло Грушевський – оборонець рідної мови. Свобода. Ч. 209. С. 2, 6.

Козак, І. (1966). Михайло Грушевський – історик і державний муж. Український самостійник. Ч. 11 (505). С. 11-18.

(Редакція). (1966). Михайло Грушевський (У століття народин першого Президента УНР). Смолоскип. Ч. 6 (121). С. 1.

Оглоблин, О. (1966). Михайло Сергієвич Грушевський (1866–1934). Український історик. № 1–2. С. 6–14.

Пиріг, Р., Тельвак, В. (2021). Михайло Грушевський: життєпис на тлі доби. Херсон: Видавництво ОЛДІ-ПЛЮС. 572 с.

Пріцак, О. (1966). У століття народин М. Грушевського. Листи до приятелів. № 5–7. С. 197–230.

Рахманний, Р. (1967). На шляху до Великої України. Нові дні. Ч. 205. С. 59–86.

Тельвак, В. (2000). Вивчення історико-теоретичної спадщини Михайла Грушевського в історіографії української діаспори (1939-1990 рр.). Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 35-36. С. 354-366.

Тельвак, В. (2016). П‘ять ювілеїв Михайла Грушевського. Український історичний журнал. № 2. С. 4-50.

Тельвак, В. (2002). Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського (кінець ХІХ-початок ХХ століття). Дрогобич: "Вимір". 236 с.

Тельвак, В. (2008). Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). Київ–Дрогобич: «Вимір». 494 с.

Тельвак, В. (2011). Дослідження рецепції творчої спадщини Михайла Грушевського в історіографії української діаспори (40-80-ті роки). Студії з історії Української революції 1917-1921 років. Збірник наукових праць. С. 72-82.

Феденко, П. (1966). Михайло Грушевський в науці і політиці. Вільна Україна. Ч. 52. С. 1–17.

Ohloblyn, O. (1966). Michael Hrushevskyi: Foremost Ukrainian Historian. Ukrainian Quarterly. Vol. 22. N. 4. P. 322–333.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Михайло Сабінський, Юрій Степанчук

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.