Мемуари української інтелігенції Галичини як джерело до вивчення повсякдення учнів середніх шкіл кінця ХІХ – початку ХХ ст.
pdf

Ключові слова

Галичина, гімназії, інтелігенція, мемуари, повсякденне життя

Як цитувати

Ганусин, О. (2023). Мемуари української інтелігенції Галичини як джерело до вивчення повсякдення учнів середніх шкіл кінця ХІХ – початку ХХ ст. Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, (42), 82–87. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-82-87

Анотація

Метою статті є дослідження інформаційного потенціалу мемуаристики української інтелігенції Галичини кінця ХІХ ст. щодо проблем тогочасного шкільництва, стосунків між учнями і організації побуту та дозвілля українських гімназистів. Методологія вивчення мемуарів як історичного джерела у даному дослідженні базується на загальнотеоретичних методах класифікації, критичності, систематизації та узагальнення, а також контент-аналізі, який формалізує текст та дає можливість проаналізувати велику кількість інформації зі спогадів, виділивши найчастіше згадувані моменти з років навчання та специфіку смислового наповнення спогадів про цей період у житті. Біографічний метод дозволяє розглядати мемуари не лише як «свідчення про себе та пережите», а й як дискурсивний майданчик про тогочасні суспільні стратегії та повсякденні практики. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в центрі дослідження поставлене повсякденне життя учнів галицьких гімназій. При цьому повсякдення розглянуто крізь призму спогадової літератури, яка надає можливість простежити індивідуальне сприйняття «Габсбурзької доби» у середніх школах. Висновки. Спогади української інтелігенції Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. володіють значним інформаційним потенціалом. Саме мемуари, хоч і написані у дорослому віці, дають можливість «поглянути» на тогочасні учнівські середовища та їхні проблеми «зі середини». Мемуари значно доповнюють офіційні документи (річні звіти, законодавчі, установчі та нормативно-правові документи, вимоги), статистику та переписку між дирекцією гімназій, Крайовою шкільною радою та Міністерством віровизвань і освіти. Мемуарна література найкраще висвітлює повсякденне життя у широкому розумінні цього поняття, яке включає не тільки матеріально-побутові умови та дозвілля, а й формування цінностей та уявлень про себе, родину, оточення, державу, осмислення життєвих обставин, систему відносин. Зважаючи на те, що українська інтелігенція означеного періоду навчалася у різних гімназіях краю (у Львові, Тернополі, Бережанах, Дрогобичі, Золочеві, Станіславі, Яворові та ін.), то порівняння їхніх спогадів дасть можливість показати загальну картину шкільництва в Галичині та виділити спільні та відмінні риси повсякденного досвіду гімназистів, що могли залежати від керівництва навчальних закладів, міста, соціального походження учнів, етнічних пропорцій учнів в класі, основної мови викладання.

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-82-87
pdf

Посилання

Барвінський, О. (2004). Спомини з мого життя. Частина перша та друга. Нью-Йорк, Київ. 528 с.

Бережанська гімназія. (2007). Бережанська гімназія. Сторінки історії. Ювілейна книга. Бережани–Тернопіль. 1028 с.

Билина, І. (1928). Моя сповідь (Зі споминів інтелігента сільського походження). Тернопіль.

Зварич, П. (1976). Спомини (1877–1904). Вінніпеґ. 240 с.

Коцюмбас, О. (2016). Академічна гімназія у Львові: учнівський склад другої половини ХІХ – ХХ ст. Вісник Львівського торговельно-економічного університету (Гуманітарні науки). Вип. 14. С. 40–47.

Крипʼякевич, І. (2001). Спогади (Автобіографія). Іван Крипʼякевич у родинній традиції, науці, суспільстві. (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. Вип. 8. C. 77–140.

Курляк, І. (1997). Українська гімназійна освіта у Галичині (1864–1918). Львів. 222 с.

Лепкий, Б. (2016). Казка мойого життя. Тернопіль. 416 с.

ЛННБ – Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника. Відділ рукописів.

Любовець, Н. (2010). Вивчення мемуарів як історичного джерела: до історіографії проблеми. Українська біографістика. Київ. Вип. 7. С. 66-104.

Макух, І. (2001). На народній службі. Спогади. Київ. 572 с.

Мисак, Н. (2015). Середня освіта як важливий чинник у формуванні української інтелігенції в Галичині наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття. Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. Вип. 8. С. 100–117.

Олесницький, Є. (2011). Сторінки з мого життя Львів. 432 с.

Олена Степанів – Роман Дашкевич. (2009). Спогади і нариси. Львів. 632 с.

Пахолків, С. (2014). Українська інтелігенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації. Львів. 612 с.

Слиж, А. (2014). «Мої літа». Спогади. Львів. 156 с.

Смаль-Стоцький, С. (2013). Немолів (Спомини). Львів. 72 с.

Спомыны. Спомыны зъ студентських лѣтъ. (1897). Діло. Ч. 101.

Тарнавський, Ф. (1981). Спогади. Родинна хроніка Тарнавських як причинок до історії церковних, священицьких, побутових, економічних і політичних відносин у Галичині в другій половині ХІХ сторіччя і першій декаді ХХ сторіччя. Торонто. 267 с.

ЦДІАЛ - Центральний державний історичний архів у м. Львові.

Шах, С. (2006). Львів – місто моєї молодости. Спомини присвячений Тіням забутих Львов’ян. Частина І і ІІ. Львів. 208 с.

Шах, С. (2010) Львів – місто моєї молодости. Цісарсько-Королівська Академічна Гімназія. Львів. 240 с.

Ювілейна книга (1998). Ювілейна книга української гімназії в Тернополі 1898-1998. До сторіччя заснування. Тернопіль-Львів, 1998. 731 с.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Олена Ганусин

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.