Джерела до історії Поділля у документах Президіального відділу Галицького намісництва (1772-1921): джерелознавчий огляд
pdf

Ключові слова

Поділля, Галичина, Австрійська імперія, Австро-Угорщина, Російська імперія, Галицьке намісництво, Президіальний відділ, архівний фонд, архівні документи

Як цитувати

Мельник, Р. (2022). Джерела до історії Поділля у документах Президіального відділу Галицького намісництва (1772-1921): джерелознавчий огляд. Scientific Papers of the Vinnytsia Mykhailo Kotsyiubynskyi State Pedagogical University Series History, (42), 70–81. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-70-81

Анотація

Мета статті полягає у виявленні й здійсненні огляду джерел до історії Поділля у документах Президіального відділу фонду Галицького губернаторства (намісництва), який зберігається у Центральному державному історичному архіві України у Львові. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові (аналізу, синтезу, узагальнення) та спеціально-історичні (історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний) методи, принципи історизму, об’єктивності та верифікації. Наукова новизна роботи полягає у тому, що вперше комплексно проаналізовано документальні матеріали Президіального відділу Галицького намісництва на предмет наявності серед них документів до історії Поділля кінця XVIII – початку ХХ ст., окреслено тематичні групи цих документів, розглянуто склад і зміст виявлених архівних справ. Висновки. У фонді Галицького намісництва серед документів Президіального відділу зберігається чимало справ, які стосуються Поділля. Вони становлять значну джерелознавчу цінність для вивчення різних аспектів життя цього регіону загалом та його відносин із Галичиною зокрема. Ці документи відзначаються видовим розмаїттям, різноплановою тематикою й інформаційною наповненістю. Водночас серед цього комплексу документів не бракує і справ, які через закритість заголовків та відсутність прямих вказівок на зв'язок із Поділлям можуть бути віднесені до нього (комплексу) лише на підставі логічних суджень і висновків. Відтак їх слід розглядати як потенційні джерела до історії Поділля, в яких може бути інформація про цей регіон.

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2022-42-70-81
pdf

Посилання

Бутич, І. В., Стрельський, В. І. (відп. ред.) (1955). Учреждения Западной Украины до воссоединения ее в едином украинском советском социалистическом государстве: Справочник. Львов: Издательство Львовского государственного университета, 180 с.

Вішовата-Вальчак, К. (гол. ред.) (2018). Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Анотований реєстр описів. Białystok: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 593 с.

Гнєвишева, О., Єдлінська, У., Пельц, Д., Сварник, Г., Свариник, І., Франко, І. (Упорядн.) (2001). Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник. Львів; Київ, 420 с.

Єдлінська, У. Я., Мацюк, О. Я. (уклад.) (1990). Галицьке намісництво (1772-1921): Архівно-бібліографічний фондовий покажчик. Київ, 212 с.

Рапапорт, Г. (1959). Упорядкування документальних матеріалів президіального відділу Галицького намісництва в ЦДІА УРСР у м. Львові. Науково-інформаційний бюлетень. 3, С. 3-11.

ЦДІАЛ – Центральний державний історичний архіву України, м. Львів

Ślusarek, Krz. (red.) (2015-2016) Gospodarka Galicji 1772–1867. Inwentarz materiałów historycznych z archiwów i bibliotek Polski, Austrii i Ukrainy (w 5-ciu t.). Kraków

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Авторське право (c) 2023 Ростислав Мельник

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.