Культурна спадщина України: проблеми вивчення, збереження та використання

Автор(и)

  • Наталія Чорна Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-36-67-74

Ключові слова:

Україна, культурна спадщина, об’єкти культурної спадщини, пам’ятки, охорона, збереження, використання

Анотація

Метою статті є дослідження теоретико-методичних та практичних аспектів проблеми вивчення, збереження та використання об'єктів культурної спадщини України, з урахуванням сьогоденних викликів та можливостей. Методологія дослідження представлена сукупністю загальнонаукових та спеціальних історичних методів наукового пізнання, принципами історизму, науковості, системності та комплексності. Наукова новизна статті полягає у спробі комплексного осмислення проблеми вивчення, збереження та використання об'єктів культурної спадщини України на основі аналізу відповідної нормативно-правової бази та досліджень сучасників за тематикою та з урахуванням сьогоденних реалій, свідками яких ми є. Висновки. Короткий історичний екскурс до витоків зацікавленості проблемою вивчення, збереження та використання об’єктів культурної спадщини України засвідчив відносно недовгий період її давності, щоправда, з часом такий інтерес суттєво посилився. Наразі окреслене коло питань є надзвичайно актуальним, адже у визначеній царині наявною є низка проблем, нерозв’язаність яких упродовж найближчого часу загрожує фізичною втратою великої кількості абсолютно унікальних пам’яток старовини, які у своїй сукупності закладають фундамент для реконструкції історичної минувшини українського народу, засвідчують етно- та націогенез українства, його самобутність та окремішність. Серед проблем, які потребують якомога швидшого вирішення, – удосконалення нормативно-правового забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини, організації та провадження пам’яткоохоронної діяльності, обліку пам’яток культури, їх вивчення, охорони та реставрації. Дбаючи про майбутнє, яке більшість українських громадян, а також влада, уявляють у зв’язку з Європою та пропагованими нею цінностями, зазначені проблеми необхідно вирішити вже найближчим часом.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Наталія Чорна, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

доктор історичних наук, професор (Україна)

Посилання

Бейдик, О. О. (2001). Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування: Монографія. Київ: Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 395 с.

Велике будівництво… (2020). «Велике будівництво» в культурі: які пам’ятки відновлять у 2021 році. Режим доступу : https://denzadnem.com.ua/aktualno/64913

Вечерський, В. В. (2003). Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам’яткоохоронних досліджень населених місць: Монографія. Київ : ЦЦПТАМ, 2003. 560 с.

Гевель, К. (2009). Проблеми та перспективи державного управління сферою збереження та охорони історико-культурної спадщини в Україні. Режим доступу: http://www.dbuapa.dp.ua/zbirnik/2009-02/09gkmksu.pdf .

Горбик, В. О., Денисенко, Г. Г. (2004). Проблеми дослідження і збереження пам'яток історії та культури в Україні. Український історичний журнал. 2. 133–144.

Денисенко, Г., Денисенко, О. (2014). Культурна спадщина у формуванні історичної пам’яті народу. Краєзнавство. 1. 139–150.

Закон України… (2000). Закон України «Про культурної спадщини». Відомості Верховної Ради України (ВВР). № 39. Ст. 333. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14#Text

Конвенція…(1972). Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини. Режим доступу: https://unesco.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/ukrayinski-obyekti-u-spisku-vsesvitnoyi-spadshchini-yunesko.

Кривицька, Л. (Упорядн.). (2019). Управління місцевою культурною спадщиною в Україні: огляд державної політики, джерел та моделей фінансування: Біла книга. Львів : Лабораторія міського простору, 55 с.

Культурна спадщина України, (2019). Режим доступу: http://www.auc.org.ua/sites/default/files/kulturna_spadshchyna._orenda._pptx.pdf .

Курило, Т. В. (2003). Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження : Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 18 с.

Литвиненко, О. М. (2020). Напрями вдосконалення правових та інституційних механізмів збереження культурної спадщини. Режим доступу: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-04/kulturna-spadshchyna-1.pdf.

Матлай, Л. С. (2014). Історико-культурна спадщина України у цивілізаційному діалозі. Historical and Cultural Studies. 1. 1. 45–48.

Мацола, В. І. (1997). Рекреаційно-туристичний комплекс України. Львів : НАН України; Інститут регіональних досліджень, 259 с.

Мінкультури… (2019). Мінкультури оголосило про старт пілотного проекту – електронного обліку об'єктів культурної спадщини «Державний реєстр нерухомих пам'яток України». Режим доступу : http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245493521&cat_id=244895180.

Поливач, К. А. (2012). Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України / Наук. ред. Руденко Л. Г. Київ : Інститут географії НАН України, 208 с.

Рамочная конвенция … (2005). Рамочная конвенция Совета Европы ETS № 199 от 27 октября 2005 года о значении культурного наследия для общества. Режим доступу: http://consultant.parus.ua/?doc=03H7ME363E .

Софій, О., Мацелюх, А., Шимків, І., Шинаровська, О., Кучерявий, Ю. (2020). Сприяння розвитку культури в Україні: дослідження зв’язків культурно-мистецької сфери та туристичної привабливості територій. Режим доступу: http://dialog.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/10/povna-versiya.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

09.06.2021

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ