Фінансова діяльність сільських «Просвіт» Правобережної України (1920–1922 рр.)

Автор(и)

  • Геннадій Кучеров Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж
  • Володимир Коцюк Хмельницький інститут МАУП

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-36-50-57

Ключові слова:

діяльність, кошти, Правобережна Україна, радянський режим, сільські “Просвіти”, товариство

Анотація

Метою статті є аналіз фінансового становища сільських «Просвіт» на території Правобережної України у 1920–1922 рр. На основі переважно архівних матеріалів автори з’ясовують проблеми і здобутки просвітян у фінансовій діяльності, вплив на неї радянського режиму, її наслідки. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні загальнонаукових методів (порівняння, узагальнення, аналізу) з міждисциплінарними (структурно-системний метод). Головними методами під час підготовки публікації стали історико-порівняльний, синхронний, статистичний. Застосування названих методів допомогло з’ясувати всю сукупність аспектів, пов’язаних із науковою проблемою. Наукова новизна роботи полягає у тому, що використовуючи методи аналізу історичних документів, автори розглядають вплив фінансового становища просвітницьких товариств на їхню культурно-освітню роботу в умовах перших років існування радянського режиму. Вперше в українській історіографії з’ясовано особливості фінансової діяльності сільських «Просвіт», її роль у становленні і розвитку товариств. Висновки. Фінансова діяльність сільських «Просвіт» Правобережної України у 1920–1922 рр. є важливою складовою їхнього функціонування. Вона визначала розвиток товариств, а також культурно-освітній рівень селян. На фінансову діяльність «Просвіт» значною мірою впливали місцеві умови та допомога держави. Просвітяни влаштовували різноманітні заходи, щоб збільшити свій бюджет і витрачали кошти лише за потреби. Фінансова діяльність сільських «Просвіт» перебувала під тотальним контролем радянського режиму. Коли став очевидним провал спроб режиму перетворити просвітницькі інституції на «кишенькові» організації, їх переведено на місцеве фінансування і взятий курс на ліквідацію.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Геннадій Кучеров, Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж

кандидат історичних наук, доцент (Україна)

Володимир Коцюк, Хмельницький інститут МАУП

кандидат історичних наук (Україна)

Посилання

Бадєєва, Л. І. (2004). «Просвіта» на Лівобережній Україні у ХХ столітті (автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – «Історія України»). Харків, 20 с.

Березівська, Л. Д. (1999) Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Київ, Молодь. 191 с.

Гарат, Р. М. (2004). Діяльність товариства «Просвіта» в Галичині (1868–1921 рр.) (автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – «Історія України»). Чернівці, 17 с.

Герман, О. М. (1995). Діяльність товариства “Просвіта” на Поділлі наприкінці ХІХ і в першій половині ХХ століття (автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – «Історія України»). Чернівці, 24 с.

ДАВіО – Державний архів Вінницької області.

ДАВО – Державний архів Волинської області.

ДАЖО – Державний архів Житомирської області.

ДАКО – Державний архів Київської області.

ДАХмО – Державний архів Хмельницької області.

Євселевський, Л. І., Фарина, С. Я. (1993). «Просвіта» в Наддніпрянській Україні. Історичний нарис. Київ, Всеукраїнське товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, 128 с.

Зуляк, І. С. (2006). Товариство «Просвіта» у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність (автореф. дис. ... док. іст. наук: спец. 07.00.01 – «Історія України»). Чернівці. 32 с.

Касьянов, Г. (1992). Українська інтелігенція 1920–30-х років: соціальний портрет та історична доля. Київ, Глобус, Вік, Едмонтон: Канадський інститут українських студій Альбертського університету, 176 с.

Ковба, Ж. (1993). «Просвіта» – світло, знання, добро і воля українського народу. Дрогобич, Відродження, 1993. 128 с.

Коряк, В. (1922). «Просвітянство». Вісти ВУЦВК (м. Харків), (34).

Лисенко, О. В. (1998) «Просвіти» у суспільно-політичному і культурному житті Наддніпрянської України (1905–1916 рр.). (автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – «Історія України»). Київ, 24 с.

Малюта, О. В. (2005). «Просвіта» у формуванні державницького потенціалу українського народу (друга половина ХІХ–перша чверть ХХ ст.) (автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – «Історія України»). Київ, 20 с.

Масюк, С. О. (1997). Діяльність товариств «Просвіта» в Україні (березень 1917–1920 рр.) (автореф. дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 – «Історія України»). Київ, 25 с.

Танский, В. (1922). Первое Всеукраинское пропагандистское совещание политпросветов. Путь просвещения, (3). 331–342.

ЦДАВОУ – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

##submission.downloads##

Опубліковано

09.06.2021

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ