Утвердження більшовицького тоталітарного режиму в подільському селі наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр.: причини, технології та наслідки (на прикладі села Мельниківець на Вінниччині)

Автор(и)

  • Олег Мельничук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Тетяна Мельничук Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-35-56-68

Ключові слова:

більшовицький тоталітарний режим, Голодомор, колгоспи, колективізація, Поділля, розкуркулення, селянство, хлібозаготівлі

Анотація

Метою статті є, на основі джерел, з урахуванням мікроісторичного підходу, простежити процес остаточного утвердження більшовицького тоталітарного режиму в подільському селі наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр. через аналіз причин, технологій та наслідків. Методологія дослідження базується на поєднанні загальнонаукових, спеціально-історичних та міждисциплінарних методів мікроісторичного дослідження з урахуванням принципів історизму, системності, науковості та верифікації. Наукова новизна полягає у спробі автора, на основі аналізу широкої репрезентативної джерельної бази, з позицій конкретного мікроісторичного дослідження, проаналізувати процес насадження більшовицького тоталітарного режиму на Поділлі в умовах другого військово-комуністичного штурму. Висновки. Аналіз різнопланових джерел, що відображають процес насадження більшовицького тоталітарного режиму в селі Мельниківцях на Вінниччині, дає змогу стверджувати, що активізація діяльності місцевих органів щодо усуспільнення селянських господарств на Поділлі розпочалася ще з весни 1928 р. Якщо на початку об’єднання селян у колективи відбувалося здебільш добровільно, то із взяттям партією курсу на суцільну колективізацію, у листопаді 1929 р., переважають силові методи залучення до колективів. Придушення опору заможних селян пропонувалося здійснювати через експропріацію їх власності та висилки за межі постійного проживання. Відповіддю подільського селянства на безчинства влади стала активізація відкритого опору, унаслідок чого на весну 1930 р. в частині населених пунктів Поділля на короткий час навіть було повалено радянську владу. Появу статті Й. Сталіна «Запаморочення від успіхів» частина селянства сприйняла як відверту критику вождем насильницьких методів органів влади на місцях, тому, в результаті так званих «волинок», до травня 1930 р. із колективів вийшли майже 1/3 усіх членів колективних господарств. Під час другого етапу суцільної колективізації, що розпочався у вересні 1930 р., основним «аргументом», який мав переконати селян вступати до колективів, був податковий тиск. Вплив на селянство здійснювався і через систему хлібозаготівель. Встановлюючи непосильні норми здачі хліба для одноосібних господарств, влада таким чином змушувала їх вступати до колгоспів. Насильницька колективізація, що супроводжувалася експропріацією власності заможних селян, непосильні плани хлібозаготівель та примусове вилучення продовольчих запасів призвели до масового голодування частини подільського селянства вже навесні 1932 р. Унаслідок штучно спланованого Голодомору 1932–1933 рр., за підрахунками істориків, кількість населення тогочасної Вінницької області зменшилася більш як на 1 млн осіб. За задумом влади, геноцид голодом мав остаточно упокорити українське селянство. Знищуючи селян-власників, більшовицька влада свідомо та цілеспрямовано знищувала також соціальну базу українського націоналізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Олег Мельничук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

доктор історичних наук, професор (Україна)

Тетяна Мельничук, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат історичних наук, доцент (Україна)

Посилання

Васильєв, В., & Віола, Л. (1997). Колективізація і селянський опір на Україні (листопад 1929 – березень 1930). Вінниця: Логос, 536 с.

Винокурова, Ф., Подкур, Р. (Упорядн.) (1998). Голод 1932–1933, 1946–1947 рр. Вінницька область. Документи і матеріали. Вінниця: Антекс-У ЛТД, 224 с.

Григорчук, П. С., & Мельничук, О. А. (2001). Комітети незаможних селян на Поділлі (1920–1933 рр.). Вінниця: ВДПУ, 160 с.

ДАВіО – Державний архів Вінницької області.

Кравченко, П. М. (2017). Кадрова політика сталінського режиму в роки голодомору 1932–1933 рр. на Поділлі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Історія. Вип. 25. С. 203–209.

Мацько, В. (Упорядн.) (1993). Голод на Подiллi: Книга свiдчень. Кам'янець-Подiльський, 704 с.

Мельничук, О. (Упорядн.) (2015). Бо ти любив, в душі беріг, як скарб коштовний, Україну: життєпис українського патріота Івана Демидовича Юрченка. Вінниця: «Ніланд-ЛТД», 268 с.

Мельничук, О. А., & Мельничук, Т. А. (2017a). Голодомор 1932–33 рр. в селі Мельниківцях на Немирівщині. Вінниччина. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХVІІІ всеукраїнської Вінницької наукової історико-краєзнавчої конференції (сс. 87–98). Вінниця.

Мельничук, О. А., & Мельничук, Т. А. (2017b). Село Мельниківці Немирівського району в період суцільної колективізації. Матеріали ХV Подільської всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції (сс. 200–205). Кам’янець-Подільський.

Пащенко, І. І. (2019). Органи прокуратури в період колективізації сільського господарства на Поділлі (1927–1933 рр.). Гілея: науковий вісник. Вип. 140(1). С. 79–82.

Передова стаття (1978). Колгоспні вісті. 6 квітня.

Петренко, В. (2017). Демографічні втрати населення Поділля від голодомору 1932–1933 рр. Голодомор 1932–1933 рр.: втрати української нації. Київ, С.68–72.

Петренко, В. І. (2008). Більшовицька влада та українське селянство у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. : причини, технології, наслідки Голодомору-Геноциду (за матеріалами Поділля). Вінниця: ДП "ДКФ", 316 с.

Подкур, Р. Ю., Васильєв, В. Ю., Кравченко, П. М., Лациба, В. П., Мельничук, І. П., Петренко, В.І. (Упорядн.) (2007). Голод та голодомор на Поділлі 1920‒1940 рр. Збірник документів та матеріалів. Вінниця: ДП "ДКФ", 704 с.

Подкур, Р. Ю., Васильєв, В. Ю., Кравченко, П. М., Петренко, В. І. (Упорядн.) (2013). Настрої та поведінка населення Поділля в умовах сталінської революції згори. 1928–1940. Збірник документів та матеріалів. Київ: Інститут історії України НАН України, 528 с.

Подолян, В., & Рекрут, В. (2008). Особливості діяльності споживчої кооперації Вінниччини в умовах голодомору 30-х років ХХ століття. Вінниця: ПП Балюк, 420 с.

Рибак, І. В., & Матвєєв, А. Ю. (2001). Трагічний перелом. Колективізація і розкуркулення на Поділлі та Південно-Східній Волині. Кам’янець-Подільський: Абетка, 145 с.

Рубан, В., (2018). Настрої та поведінка селянства Поділля наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр.: (дис … канд. іст. наук: 07.00.01 – Історія України). Черкаси, 260 с.

СМС – спогади мешканців села.

Спірідонова, Л. М. (голов. ред.) (2008). Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932–1933 років в Україні. Вінницька область. Вінниця: ДП «ДКФ», 1360 с.

Субтельний, О. (1992). Україна: історія. К.: Либідь, 512 с.

Україна. (1929). Україна. Статистичний щорічник. Харків, 236 с.

Шульга, І. Г. (1993). Голод на Поділлі. Вінниця: Континент-ПРИМ, 224 с.

Шульга, І. Г. (1997). Гірка правда: Нариси з історії подільського селянства 1920–1932 рр. Вінниця: ВАТ “Віноблдрукарня”, 223 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

21.03.2021

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ПОДІЛЛЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають