«Лояльність вірних народів». Маніфестація національного патріотизму під час візитів цісаря Франца Йосифа до Львова
pdf

Ключові слова

візит, масова політика, репрезентація, ритуал, символічна роль, цісар

Анотація

Метою статті є на конкретних прикладах (візитах імператора Франца Йосифа) показати, як різні групи репрезентували місто Львів, як це уявлення змінювалось із часом (від неоабсолютизму 50-х років XIX століття до широкої автономії початку ХХ століття), які соціальні групи домінували, як національні громади боролись за право бути почутим та як вони вибудовували символічні стосунки між імператором та підданими. Методологічну основу дослідження становлять принципи історизму, об’єктивності та системності. Використані загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: історіографічного аналізу, узагальнення, кількісний, хронологічний, ретроспективний. Наукова новизна роботи полягає у комплексному аналізі стану вивчення питання в сучасній історіографії та співставлення наявних даних із доступними свідченнями того часу. Висновки. Протягом майже 70 років, з середини ХІХ до початку ХХ століття, Галичина як частина імперії Габсбургів пройшла шлях від жорсткого адміністрування з Відня до широкої автономії. Водночас змінився характер відносин між основними національними групами (поляками, євреями та українцями). Ці групи, використовуючи можливості, передбачені конституцією, розвивались і представляли себе перед владою, окреслювали символічні межі «1свій-чужий» та взаємодіяли між собою. Вони також мобілізували своїх членів на певні масові заходи, такі як візити імператора чи національні демонстрації. До середини XIX століття ритуал візитів імператора до провінції вже був відшліфованим до дрібниць, як і символічні ролі правителя. Цісар був меценатом, воєначальником, суддею, «батьком» тощо. Галичина та Львів (як столиця провінції) спочатку просто переймали ці ритуали і символи. Однак з часом місцеві еліти почали формувати власні програми, підкреслювати власну символіку, тобто активно брати участь в процесі. А імперські ритуали стали зразком, на якому місцеві еліти будували деякі національні традиції масової політики. Традиції демонстрацій, святкової ілюмінації, будівництва тріумфальних арок, військових оркестрів та багато іншого були запозичені з імперського ритуалу та адаптовані місцевими елітами до своїх потреб. Якщо ми зрозуміємо, як це працювало на рівні «вірні піддані вітають справедливого монарха», ми можемо по-іншому поглянути на масову політику початку ХХ століття, коли вулиці Львова стали сценою для політичної драми сучасності.

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-35-20-30
pdf

Посилання

Unowsky, D. (2005). The pomp and politics of patriotism: imperial celebrations in Habsburg Austria, 1848-1916. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana. 2005. 270 p.

Головата, Р. (2020). Загальна крайова виставка Галичини [онлайн]. Центр міської історії. Інтерактивний Львів. Режим доступу: https://lia.lvivcenter.org/uk/storymaps/exhibition-after-m/

Гор, І. (2000). Візит Найяснішого цісаря. 120-та річниця приїзду Франца Йосифа І до Львова [онлайн]. Поступ. Режим доступу: http://postup.brama.com/000912/151_9_1.html

Гуменний, В. (2016). Як цісар у Львові гостював [онлайн]. Фотографії старого Львова. Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/yak-tsisar-u-lvovi-hostyuvav/

Кісь, Н. (2020). Цісар прибуває! Візити Франца Йосифа до Львова [онлайн]. Центр міської історії. Інтерактивний Львів. Режим доступу: https://lia.lvivcenter.org/uk/themes/kaiser-visits/

Мандзюк, Д. (2010). Жебраків вивезли з міста на таку відстань, щоб за три дні пішки не дійшли назад [онлайн]. Газета по-українськи. Режим доступу: https://gazeta.ua/articles/historyjournal/zebrakiv-vivezli-z-mista-na-taku-vidstan-schob-za-tri-dni-pishki-ne-dijshli-nazad/354212.

Осередчук, М. (2013). Львів – Відень у кінці ХІХ – початку ХХ століття: візити представників Габсбурзької династії до Львова та їх відображення у пресі. Архіви України, Вип. 4 (286). 93–110.

[Б.а.]. (1903). Cesarz Franciszek Józef I we Lwowie. Kuryer Lwowski. Nr. 255. 1-2.

[Б.а.]. (1903). Cesarz we Lwowie. Wiek Nowy. Nr. 663. 5–6.

[Б.а.]. (1903). Echa z pobytu Najjaśniejszego Pana we Lwowie. Gazeta Lwowska. Nr. 210. 3.

[Б.а.]. (1894). Glosy prasy wiedeńskiej o pobycie Najjaśniejszego Pana we Lwowie. Gazeta Lwowska.Nr. 209. 1-2.

[Б.а.]. (1903). Kronika. Gazeta Lwowska. Nr. 209. 1-2.

[Б.а.]. (1855). Monarchya Austryacka. Sprawy krajowe. Gazeta Lwowska. Nr. 140. 1.

[Б.а.]. (1855). Monarchya Austryacka. Sprawy krajowe. Gazeta Lwowska. Nr. 143. 1.

[Б.а.]. (1855). Monarchya Austryacka. Sprawy krajowe. Gazeta Lwowska. Nr. 144. 1.

[Б.а.]. (1855). Monarchya Austryacka. Sprawy krajowe. Gazeta Lwowska. Nr. 145. 1.

[Б.а.]. (1855). Monarchya Austryacka. Sprawy krajowe. Gazeta Lwowska. Nr. 148. 1-2.

[Б.а.]. (1880). Najjaśniejszy Pan we Lwowie. Gazeta Lwowska. Nr.209. 1-3.

[Б.а.]. (1880). Najjaśniejszy Pan we Lwowie. Gazeta Lwowska. Nr.210. 1-2.

[Б.а.]. (1880). Najjaśniejszy Pan we Lwowie. Gazeta Lwowska. Nr.211. 1-3.

[Б.а.]. (1880). Najjaśniejszy Pan we Lwowie. Gazeta Lwowska. Nr.212. 1-3.

[Б.а.]. (1880). Najjaśniejszy Pan we Lwowie. Gazeta Lwowska. Nr.213. 1-3.

[Б.а.]. (1894). Najjaśniejszy Pan we Lwowie. Gazeta Lwowska. Nr. 207. 1-3.

[Б.а.]. (1894). Najjaśniejszy Pan we Lwowie. Gazeta Lwowska. Nr. 208. 1-3.

[Б.а.]. (1894). Podróż Najjaśniejszego Pana z Rzeszowa do Lwowa. Gazeta Lwowska. Nr. 206. 2-3.

[Б.а.]. (1855). Podział czasu Jego ces. i król. Apostolskiej Mości we Lwowie dnia 22 czerwca 1855. Gazeta Lwowska. Nr. 142. 1.

[Б.а.]. (1855). Podział czasu Jego ces. i król. Apostolskiej Mości we Lwowie dnia 23 czerwca 1855. Gazeta Lwowska. Nr. 143. 1.

[Б.а.]. (1851). Przegląd. Gazeta Lwowska. Nr. 241. 1-2.

[Б.а.]. (1851). Przegląd. Gazeta Lwowska. Nr. 242. 1-2.

[Б.а.]. (1851). Przegląd. Gazeta Lwowska. Nr. 243. 1-3.

[Б.а.]. (1851). Przegląd. Gazeta Lwowska. Nr. 245. 1-2.

[Б.а.]. (1851). Przegląd. Gazeta Lwowska. Nr. 246. 1-2.

[Б.а.]. (1851). Przegląd. Gazeta Lwowska. Nr. 248. S. 1.

[Б.а.]. (1851). Przegląd. Gazeta Lwowska. Nr. 250. 1.

[Б.а.]. (1903). Przygotowania na przyjazd Najj. Pana. Gazeta Lwowska. Nr. 209. 3-4.

[Б.а.]. (1894). Przygotowania na przyjęcie Najjaśniejszego Pana. Gazeta Lwowska. Nr. 204. 1-2.

[Б.а.]. (1894). Przyjazd Monarchy. Gazeta Lwowska. Nr. 206. 3-5.

[Б.а.]. (1851). Sprawy krajowe. Gazeta Lwowska. Nr. 234. 1-2.

[Б.а.]. (1903). Witaj nam, witaj miły Hospodynie! Wiek Nowy. Nr. 663. 2.

[Б.а.]. (1880). Е.В. Цҍсаръ во Львовҍ. День другій. – Недҍля дня 31 серпня (12 вересня). Діло. Ч. 69. 2.

[Б.а.]. (1880). Е.В. Цҍсаръ Францъ-Іосифъ І во Львовҍ. День четвертий. – Вовторокъ дня 2 (14) вересня. Діло. Ч. 71. 2-3.

[Б.а.]. (1880). Е.В. Цҍсаръ Францъ-Іосифъ І въ руской академичной гимназіи. Діло. Ч. 69. 1–2.

[Б.а.]. (1880). Єго Величество Цҍсаръ Францъ Іосифъ І во Львовҍ. Діло. Ч. 67. 1.

[Б.а.]. (1880). Єго Величество Цҍсаръ Францъ Іосифъ І во Львовҍ. Діло. Ч. 68. 1–3.

[Б.а.]. (1880). «Привҍтъ цҍсаря» через краєвого Маршалка. Діло. Ч. 69. 1.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.