Участь єврейської молоді у фабрично-заводському учнівстві в СРСР наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр.

Автор(и)

  • Тетяна Перга Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

DOI:

https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-35-79-86

Ключові слова:

фабрично-заводське учнівство (ФЗУ), євреї, робітничий клас, професійно-технічна освіта, СРСР, УСРР. Укркомзет

Анотація

Метою статті є розгляд політики СРСР щодо залучення єврейської молоді до шкіл фабрично-заводського учнівства (ФЗУ) у період першої п’ятирічки (1928–1932 рр.), її причин і наслідків. Методологія дослідження базується на аналізі маловідомих і невідомих архівних джерел організації Комзет. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в українській юдаїстиці ця проблема недосліджена, не дивлячись на широку увагу, яка приділяється вивченню єврейської освіти. Висновки. Автор дійшов висновку, що на ФЗУ в СРСР покладалось завдання з виконання як економічних, так і політичних завдань, адже вони мали готувати не лише майстрів і представників молодшого технічного персоналу, а і свідомих, грамотних, технічно підкованих кваліфікованих робітників. Відповідно кількість ФЗУ та учнів, які в них навчались, зростала в СРСР і  УСРР з року в рік. Найшвидшими темпами збільшувалась кількість ФЗУ, що створювалися при підприємствах важкої промисловості і транспорту. Процес набору єврейської молоді до ФЗУ (вербування) відбувався дещо хаотично внаслідок об’єктивних і суб’єктивних причин, серед яких – досить високі плани (наряди) на відправлення охочих навчатися у фабзавучах, нав’язування підприємствам учнів попри матеріальну неготовність їх прийняти, халатність деяких працівників Укркомзету і фабзавучів. Унаслідок цього плани, які ставив радянський уряд, не завжди виконувались. Деякі підлітки під час поїздок до ФЗУ і навчання у них стикалися з низкою проблем, а саме: невиплата добових, ненадання продовольчих карток, неможливість за станом здоров’я перебувати у інших кліматичних зонах і займатися важкою фізичною працею.  Загалом професійно-технічна освіта, зокрема школи ФЗУ, не користувалися великою популярністю серед єврейсько молоді, однак для того, щоб знайти місце у радянському суспільстві, працевлаштуватись, а також мали певні перспективи, багато підлітків проходили відповідне навчання, хоча у другій половині 1930-х рр. їх кількість суттєво зменшилась.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Тетяна Перга, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

кандидат історичних наук, старший науковий співробітник (Україна)

Посилання

Воспроизводство квалифицированной рабочей силы. URL: http://istmat.info/node/42397.

Гриневич, Л. (2004). Єврейське національно-культурне відродження 1920-х – 1930-х рр. в УСРР у “прокрустовому ложі” більшовицької ідеології. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвід. зб. наук. пр., 12, 225-233.

Еврейские подростки на заводах в Нижнем Новгороде (1931). Трибуна еврейской общественности, 2, 13.

Еврейские рабочие на рудниках Донбаса (1929). Трибуна еврейской общественности, 6, 9.

Зельман, Л. (2014). Основні етапи розвитку професійно-технічної освіти в Україні. Педагогіка і психологія професійної освіти, 2, 205–216.

Из Материалов к отчету правительства СССР за 1925/26 г. Режим доступу: http://istmat.info/node/6180.

Константинов В. (2007). Еврейское наседение в ХХ веке. (Социально-демографический анализ). Иерусалим: Издательство ЛИРА, 305 с.

Краткий свод статистических данных о народном образовании за пятилетие 1921–1925 гг. URL:
http://istmat.info/files/uploads/22102/obrazovanie_1921-25_vyp.1_obzor_21-25_tablicy.pdf.

Кротік, Н. Л. (2003). Єврейська освіта в Україні, Білорусії та Російській Федерації у 20 – на початку 30 рр. ХХ століття: спільні та відмінні риси. Педагогіка і психологія професійної освіти, 3, 181–192.

Народное образование в СССР по данным текущих обследований на 1 января 1922, 1923 и 1924 гг. и краткий свод статистических данных за пятилетие 1921–1925 гг. URL: http://istmat.info/node/22102

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. Т. I. (1967). Москва: Изд-во политической литературы. 250 с.

Руда, О. (2006). Роль єврейських культурно-освітніх товариств у розвитку національного шкільництва в Галичині (1923–1939). Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія, 38. 89–106.

Салтан, Н. М. (2012). Основні форми підготовки кваліфікованої робочої сили в Українській ССР у 1920–х – на початку 1930-х років. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : «Історія та географія», 45. 113–117.

Сидоренко, Н. В. (2019). Розвиток освіти національних меншин у північно-східній Україні у 20-х – 30-х роках ХХ століття (автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Суми, 20 с.

ЦДАГОУ – Центральний державний архів громадських об’єднань України.

##submission.downloads##

Опубліковано

21.03.2021

Номер

Розділ

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ