Поточний номер

2020: Випуск XXXII

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 32. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2020. – 144 с. DOI: 10.31652/2411-2143-2020-32

Опубліковано: 2020-06-20

Весь випуск

Переглянути всі випуски

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВІННИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО. СЕРІЯ: ІСТОРІЯ»

Галузь та проблематика: В журналі висвітлюються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, історичного краєзнавства, етнології, історіографії, джерелознавства, теорії та методології історії, рецензуються найсучасніші монографічні праці в галузі історичних наук.

Видання розраховане на науковців, краєзнавців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру з історії.

Рішенням Міністерства освіти і науки  України збірник включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з історичних наук. (Наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.)

Журнал підтримує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Електронна копія журналу зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, сайті університету та  на сайті журналу.

 Рік заснування: 1999

 ISSN 2411-2143 (Print)

 Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 8414 від 06.02.2004 р.

Збірник індексується в міжнародних базах даних: Index Copernicus та Google Scholar.

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Мова видання: українська, російська, англійська

Засновник і видавець: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Головний редактор: Мельничук Олег Анатолійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Відповідальний секретар: Войнаровський Анатолій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

 

Адреса редакції: 21100, Україна, м. Вінниця, вул. К. Острозького, 32, корп. 3, кім. 323.

Тел. +380 (432) 61-67-21
E-mail: naukzapVDPU@meta.ua
URLhttps://vspu.net/nzhist