Збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія»

Поточний номер

№ 45 (2023)
Опубліковано 29 вересня 2023
Опис випуску

Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 45. Збірник наукових праць / За заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця: ВДПУ, 2023. – 140 с. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2023-45

Весь випуск
pdf
Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія»

Галузь та проблематика: В журналі висвітлюються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, історичного краєзнавства, етнології, історіографії, джерелознавства, теорії та методології історії, рецензуються найсучасніші монографічні праці в галузі історичних наук.

Видання розраховане на науковців, краєзнавців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру з історії.

Рішенням Міністерства освіти і науки  України збірник включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з історичних наук. (Наказ МОН України №409 від 17.03.2020 р.)

Журнал підтримує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Електронна копія журналу зберігається в базі даних «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського.

Рік заснування: 1999

ISSN 2411-2143 (Print)

e-ISSN 2709-2453 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 8414 від 06.02.2004 р.

Журнал індексується в міжнародних базах даних ICI World of Journals та DOAJ

Мова видання: українська, англійська

Засновник і видавець: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Головний редактор: Мельничук Олег Анатолійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Відповідальний секретар: Войнаровський Анатолій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Адреса редакції: 21100, Україна, м. Вінниця, вул. К. Острозького, 32, корп. 3, кім. 323.

Тел. +380 (432) 61-67-21
E-mail: naukzapvdpu@gmail.com
URLhttps://vspu.net/nzhist