ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ» В ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-76-34-39

Автор(и)

  • ОЛЕКСАНДР ДАМЗІН

Ключові слова:

виховна діяльність вчителя фізичної культури, особливості змісту навчальної дисципліни «Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури», сучасні проблеми виховання шкільної молоді

Анотація

У статті проаналізовано проблеми, які виникають під час організації виховної роботи вчителя фізичної культури впродовж професійної діяльності; переконує в необхідності систематизації, розширення та поглиблення знань з теоретичних основ виховання як інструмента виховної діяльності, здобутих під час навчання на бакалавраті; визначено теоретичні позиції щодо організації виховної взаємодії з учнями та забезпечення її ефективності; вивчено систему здійснення виховного впливу на основі застосування традиційних та інноваційних методів, прийомів і форм, зокрема аналізу професійно спрямованих відеоситуацій, які відображають основні аспекти виховної діяльності вчителя фізичної культури.

Доведено необхідність вивчення навчальної дисципліни «Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури», розкрито її зміст та особливості підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» напряму підготовки «фізичне виховання». Закцентовано на тому, що навчальна дисципліна «Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури» є важливою в системі професійного становлення майбутнього вчителя фізичної культури як спеціаліста, який має виходити за рамки своєї вузької спеціальності й накопичувати той досвід, який допоможе йому створити сприятливі умови для забезпечення результативності його професійної діяльності в широкому її значенні.

Біографія автора

ОЛЕКСАНДР ДАМЗІН

аспірант кафедри педагогіки, професійної

освіти та управління освітніми закладами

Вінницький державний педагогічний університет

імені Михайла Коцюбинського,

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

Посилання

Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи: колект. монографія / за ред. Акімової О. В., Каплінського В. В. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. 180 с.

Галузяк В. М. Розвиток особистісно-професійної зрілості майбутнього вчителя: теорія і практика: монографія. Вінниця: Твори, 2021. 400 с.

Галузяк В. М., Сметанський М. І., Шахов В. І. Педагогіка: навчальний посібник. 3-є вид., випр. і доп. Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2006. 400 с.

Каплінський В. В. Доцільність навчальної дисципліни «Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури» при підготовці спеціаліста з фізичного виховання. Zbiór raportów naukowych Nauka w świecie współczesnym. lodz: «Diamond trading four», 2013. С. 25–30.

Каплінський В. В., Асаулюк І. О. Зміст та особливості викладання навчальної дисципліни «Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури». Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Вип. 15. Вінниця, 2013. С. 103–108.

Каплінський В. В., Дамзін О. В. Метод виховних ситуацій у морально-етичному становленні майбутнього вчителя фізичної культури. Українська полоністика. 2023. Том 21. № 1. Житомир. Bydgoszcz.

Каплінський В. В. Основні структурні компоненти змісту освіти в контексті формування загальнопедагогічної компетентності сучасного педагога. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. 2016. Вип. 44. С. 49–55.

Каплінський В. В., Асаулюк І. О. Основи виховної діяльності вчителя фізичної культури: навчальний посібник. Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. 294 с.

Каплінський В. В. Проблеми та практичний досвід формування моральної культури особистості. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. 2013. Вип. 40. С. 111–117.

Каплінський В. В. Професійне становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки: теорія і практика: монографія. Вінниця: «Твори», 2018. 492 с.

Каплінський В. В. Якість підручників і посібників як важливий чинник професійного становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки. Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. 2018. Вип. 53. С. 100–107.

Лазаренко Н.І., Коломієць А.М. Сучасні методологічні підходи в організації вищої педагогічної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Сер. : Педагогіка. Одеса : ПНПУ, 2016. Вип. 3 (110). С. 47-52.

Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія / О. В. Акімова, В. М. Галузяк [та ін.]. Вінниця : Нілан, 2014. 416 с.

Фрицюк В. А. Професійний саморозвиток майбутнього педагога: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2016. 364 с.

Shakhov V., Kilivnik A., Klybanivska T., Shakhov Vl.Human aggression: a multifaced phenomenon. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2019. Випуск 60. с. 200‒206.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА