III. СТАТУС АВТОРА

IIIСТАТУС АВТОРА

Автором рукопису вважається дослідник, що зробив внесок в усі наступні етапи підготовки статті:

  • формулювання ідеї проведення дослідження та постановка проблеми і цілей дослідження
  • розробка концепції та дизайну рукопису, збір даних, їх аналіз та інтерпретацію;
  • складання статті або її критичний науковий огляд і коригування;
  • затвердження фінальної версії до публікації.

Кожен автор несе відповідальність за зміст статті. Якщо робота виконана великою групою науковців, в список авторів необхідно включити осіб, які відповідають вищевказаним критеріям та додати назву групи.

Фінансування дослідження або загальний нагляд за роботою групи не являється авторством.

Зміна авторів. Якщо в проміжок часу від подання рукопису до моменту його публікації з будь-яких причин до списку авторів необхідно внести зміни, автор, що депонує рукопис, повинен зв’язатись із редакцією та вказати причину змін.