I. Основні положення

Дотримання редакційної етики

IОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Рецензенти і редактори зобов’язані здійснювати неупереджений огляд рукописів, дотримуючись конфіденційності, та заздалегідь декларувати наявність конфлікту інтересів.

Редакція ретельно розглядає всі суперечливі ситуації та порушення; за необхідності здійснює коригування або вилучення матеріалів.