Поточний номер

2022: Випуск 66

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2022. Вип. 66. 155 с.

Опубліковано: 2023-01-18

Весь випуск

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 3

РОЗДІЛ 4

Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з педагогічних спеціальностей – 011 «Науки про освіту», 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (Наказ МОН України №886 від 02.07.2020 р.); 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» (Наказ МОН України №1290 від 30.11.2021 р.).

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ

  1. Методологічні проблеми впровадження цифрових технологій та інноваційних методик навчання.
  2. Науково-методичне забезпечення проблем навчання, виховання і розвитку учнів у закладах дошкільної, початкової та середньої освіти
  3. Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
  4. Інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих.
  5. Інноваційні моделі неперервного фахового розвитку педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти.

ISSN: 2412-1142 (print)

e-ISSN: 2415-8097 (online)

Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського