Поточний номер

2021: Випуск 61
					##issue.viewIssueIdentification##

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 61. 140 с.

Опубліковано: 2021-07-20

Весь випуск

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 2

РОЗДІЛ 3

Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з педагогічних спеціальностей – 011 «Науки про освіту», 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (Наказ МОН України №886 від 02.07.2020 р.).

Головні наукові напрями:

  1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик навчання в освітній процес.
  2. Науково-методичне забезпечення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
  3. Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
  4. Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі коледжів.
  5. Інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих і післядипломній освіті.
  6. Психолого-педагогічні засади впровадження сучасних інформаційних технологій і методик навчання студентської молоді в ЗВО.
  7. Інноваційні моделі неперервного фахового розвитку педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти.

Робочі мови – українська, англійська, німецька, польська, російська.

Вимоги до оформлення статей (Requirements for article) ...

Адреса: вул. Острозького, 32, м. Вінниця, 21001

Тел./факс: +380 (432) 27-90-76

E-mail: sit@vspu.edu.ua

ISSN: 2412-1142 (print)

e-ISSN: 2415-8097 (online)

Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського