Поточний номер

2021: Випуск 62
					##issue.viewIssueIdentification##

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 62. 330 с.

Опубліковано: 2021-12-23

Весь випуск

РОЗДІЛ 1

Переглянути всі випуски

Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», включено до Переліку наукових фахових видань (категорія Б), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з педагогічних спеціальностей – 011 «Науки про освіту», 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» (Наказ МОН України №886 від 02.07.2020 р.); 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта» (Наказ МОН України №1290 від 30.11.2021 р.).

ГОЛОВНІ НАПРЯМИ

  1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик навчання в освітній процес.
  2. Науково-методичне забезпечення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».
  3. Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
  4. Сучасні інформаційні технології в освітньому процесі технікумів і коледжів.
  5. Інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих і післядипломній освіті.
  6. Психолого-педагогічні засади впровадження сучасних інформаційних технологій і методик навчання студентської молоді в закладах вищої освіти.
  7. Інноваційні моделі неперервного фахового розвитку педагогічних, науково-педагогічних та керівних кадрів освіти.
  8. Психолого-педагогічні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів у закладах дошкільної та початкової освіти.
  9. Науково-методичне забезпечення створення інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти.

ISSN: 2412-1142 (print)

e-ISSN: 2415-8097 (online)

Засновник: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського