ПОЛІТИКА (МЕТА ТА ЗАВДАННЯ) НАУКОВОГО ВИДАННЯ

Політика (мета та завдання) наукового видання

Видання «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» висвітлює науково-практичні питання професійної підготовки фахівців в умовах інформатизації освіти в закладах дошкільної, початкової, професійної (професійно-технічної) вищої та післядипломної освіти.

Видання «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми» створено з метою надання можливостей науково-педагогічній спільноті та практичним працівникам закладів освіти, керівникам органів управління освітою для розв’язання таких завдань: висвітлення результатів сучасних наукових досліджень та досвіду кращих освітянських практик у відкритому електронному Інтернет-просторі; обговорення та апробування результатів теоретичних і практичних науково-методичних пошуків; аналіз особливостей організації, перебігу та результатів педагогічних експериментів; визначення шляхів підвищення якості освіти.