IV. КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

IVКОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Конфлікт інтересів (KI) – це фактори, що негативно впливають на об’єктивність, або ж можуть бути сприйняті як втручання у процес рецензування, прийняття редакційних рішень, публікації та презентації рукопису.

Конфлікт інтересів може виникати по відношенню до окремих осіб або організацій, та поділяється на наступні категорії (але не обмежуються лише вказаними):

Персональний КІ:

Особисті відносини (наприклад, друзі, члени сім’ї, нинішні або попередні керівники, опоненти) з особами, що приймають участь у поданні або рецензуванні рукописів (авторами, рецензентами, редакторами або членами редколегії);

Особисті переконання (політичні, релігійні, ідеологічні або інші), пов’язані з темою рукопису, що можуть перешкодити об’єктивному процесу публікації (на етапі подання, рецензування, прийняття редакційних рішень або публікації).

Фінансовий КІ:

Дослідницькі гранти від будь-яких спонсорських організацій: урядових, неурядових, науково дослідницьких або благодійних установ.

Патентні заявки (наявні або очікувані), включаючи заявки інститутів, до яких має відношення автор, та від яких він може мати прибуток.

Гонорари, подарунки та винагороди будь-якого роду.

Всі особи, які мають відношення до рукопису, в тому числі автори, редактори, рецензенти і читачі, котрі коментують і оцінюють даний матеріал, повинні повідомити про наявність конфлікту інтересів.

Якщо, на думку редакторів, існують обставини, що можуть вплинути на неупереджений огляд, редакція не залучає такого рецензента.

Редакція залишає за собою право не публікувати рукопис, якщо заявлений автором конфлікт інтересів ставить під загрозу об’єктивність і достовірність оцінювання дослідження.

Якщо редакція виявить наявність конфлікту інтересів, що не був задекларований при поданні – рукопис може бути відхилений. Якщо незадекларований конфлікт інтересів буде виявлений після публікації, за необхідності статтю може бути виправлено або видалено.