II. ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕДАКЦІЇ

IIЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РЕДАКЦІЇ

Під час редакційно-видавничого процесу забезпечує технічну та інформаційну підтримку користувачів журналу.

Гарантує конфіденційність матеріалів, поданих до журналу, впродовж усього редакційно-видавничого процесу, враховує положення Закону України «Про захист персональних даних» і загального регламенту захисту даних GDPR.

Ураховує зауваження та пропозиції читачів, авторів і рецензентів щодо шляхів вдосконалення роботи видання.

Редакція оперативно реагує на будь-які скарги щодо роботи журналу та гарантує вирішення всіх проблемних ситуацій.

Співпраця з читачами

Редакція забезпечує належне інформування читачів та розсилку щойно опублікованого контенту.

Гарантує, що всі опубліковані наукові матеріали були відрецензовані кваліфікованими експертами.

Співпраця з авторами

Редакція надає авторам детальні інструкції щодо редакційно-видавничого процесу, інформує про терміни прийому матеріалів та дати публікації випусків.

Авторам надається детальний опис процесу рецензування; у разі будь-яких відхилень від описаного процесу, редактори зобов’язані надати авторові пояснення.

Редакція визначає критерії оцінювання матеріалів та здійснює підбір рецензентів для кожного окремого рукопису.

Надсилає авторам розгорнуті коментарі рецензентів.

Редакція зберігає право на незначну літературну редакцію та корекцію текстів зі збереженням авторського стилю.

Рішення редактора щодо прийняття/відхилення рукопису ґрунтується на його актуальності, новизні, відповідності науковому спрямуванню та вимогам журналу.

Якщо рукопис містить багато спірних моментів (наприклад, негативні відгуки про якість статті обох рецензентів, стаття не доопрацьована автором з урахуванням зауважень рецензентів), редакція не може затвердити його до публікації.

У випадку незгоди автора з редакторським рішенням, в журналі декларується механізм апеляції до редакції (см. Процес рецензування. Процедура апеляції).

За бажанням автора, рукопис може бути знятий з розгляду та заархівований в системі журналу (із подальшою можливістю відновлення подання у чергу). Для цього автору необхідно звернутись до редактора із відповідним запитом.

Співпраця з рецензентами

Редакція забезпечує рецензентів детальними інструкціями щодо роботи в системі журналу.

Редакція просить рецензента зазначити наявність можливих конкуруючих інтересів, перш ніж він погодиться переглянути призначений матеріал.

Редакція просить рецензентів повідомляти про усі випадки плагіату.

Надсилає рецензентам повідомлення з подякою за їх внесок у роботу журналу

Гарантує, що кваліфікація всіх рецензентів відповідає рівню фахового видання, та за потреби коригує їх склад.

Припиняє співробітництво з рецензентами, які надають рецензії поганої якості або із постійним запізненням.

Використовує низку джерел (не лише персональні контакти) для виявлення потенційних рецензентів (спеціалізовані галузеві бази даних).

Гарантує, що процес рецензування є чесним, об’єктивним, неупередженим та вчасним.

Адаптує процес рецензування до потреб користувачів та надає можливість кожному рецензенту здійснювати огляд подання найбільш зручним для нього способом.

Конфіденційність. Рецензенти не мають права розголошувати дані, що представленні в рукописах, до їх публікації.

Співпраця з редакторами

Редакція зобов’язується:

Надати новим редакторам детальні інструкції щодо роботи із системою журналу та особливостями редакційно-видавничого процесу.

Регулярно переглядає склад редакційного штату.

Здійснює постійне інформування членів редакційного штату про нововведення.

Надає чіткі інструкції редакторам щодо їх функцій, повноважень та обов’язків (підтримки та просування журналу).

Періодично проводить консультації з членами редакційного штату, інформує про зміни в політиці журналу, технічні нововведення та обмін пропозиціями щодо подальшого функціонування журналу.

Конфіденційність. Редактори не мають права розголошувати дані, що представленні в рукописах, до їх публікації.