ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ОЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА ФОРМИ ОСВІТИ, ЇХ КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Автор(и)

 • Горбатюк Оксана Василівна
 • Поліщук Світлана Вікторівна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-5-13

Ключові слова:

заклади вищої освіти (ЗВО), безпекова ситуація, суб’єкти освітнього процесу, дистанційне навчання, очне навчання, змішане навчання, воєнний стан, вища школа

Анотація

Війна створює додатковий кризовий контекст для функціонування вищої освіти, а
безпекова ситуація в країні загалом та конкретно в регіонах України безпосередньо впливає на
формат, у якому можливе надання освітніх послуг у спосіб, який би гарантував збереження життя,
фізичного й психологічного здоров’я усіх суб’єктів освітнього процесу. Після того, як минуло
перше півріччя російсько-української війни, ланка вищої освіти адаптувалася достатньо, аби в
рішення МОН проникли наративи про відновлення традиційного очного формату навчання.
Організована робота МОН та закладів вищої освіти (ЗВО) дала змогу провести низку заходів, аби
в певних областях України вдалось розпочати навчальний рік 2022/2023 в університетських
аудиторіях. Проте більшість ЗВО все ж віддали перевагу дистанційному формату навчання. Така
компромісність актуалізує необхідність окреслити й надати аналітико-інформаційну оцінку
особливостей функціонування ЗВО під час війни, надто щодо переваг, недоліків та перспектив
дистанційного й очного форматів здійснення освітнього процесу в умовах воєнного стану.
Виявлено брак досліджень такого плану в українській науці, що почасти зумовлено браком
досвіду здійснення освітнього процесу під час війни в аудиторному варіанті. Помічено також
увагу іноземних науковців до проблеми війни в Україні стосовно її впливу на ланку вищої школи.
В огляді літератури виокремлено основні магістралі розкриття теми вищої освіти в умовах війни,
які впливають на формат навчання. Прерогативами вищої освіти зараз є комплексна безпека
учасників освітнього процесу та якість освіти, сформованість у здобувачів усіх необхідних
компетентностей для можливості подальшої професійної реалізації. З основних недоліків
дистанційного навчання, які можна дещо компенсувати змішаним форматом, названо нестачу
взаємодії в реальному часі, брак сформованості соціальних навичок здобувачів, брак організованості, мотивації й доступності з акцентом на осіб, яким складно дається ІКТ-
опосередковане навчання. Очний формат дає змогу повноцінно навчатися студентам на практичних спеціальностях, де необхідна широка практика, робота в спеціально обладнаних
лабораторіях, уміння користуватися низкою специфічних приладів і потреба вчитися виконувати
майбутню роботу в умовах, максимально близьких до автентичного професійного середовища.
Проте реалізувати це є змога лише там, де це не суперечить першій прерогативі – безпеці. Подальші дослідження з теми доречно організувати довкола аналізу особливостей очного
навчання в час війни з огляду на практичний досвід вишів, які почали навчальний рік в
аудиторіях.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Горбатюк Оксана Василівна

  кандидат педагогічних наук, доцент,
  доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом
  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
  м. Кам’янець-Подільський,Україна

 • Поліщук Світлана Вікторівна

  кандидат педагогічних наук, доцент,
  доцент кафедри педагогіки та управління навчальним закладом
  Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,
  м. Кам’янець-Подільський, Україна

Посилання

International Organization for Migration (IOM). (2022). Ukraine – Internal Displacement Report – General

Population Survey Round 5 (17 May 2022–23 May 2022). URL:

https://displacement.iom.int/reports/ukraine-internal-displacement-reportgeneral-population-survey-round-5-17-may-2022-23-may (дата звернення: 01.09.2022)

McKee M., Murphy A. Russia invades Ukraine again: How can the health community respond? British Medical

Journal (Clinical research ed.). Vol. 376. No o548.

Tierney W. G. What Should Higher Ed Learn From World War II? Inside Higher Ed. 2021. URL:

https://www.insidehighered.com/views/2021/04/05/higher-ed-should-learn-lessons-world-war-ii-about-serving-public-good-opinion (дата звернення: 01.09.2022)

Rajab K. D. The effectiveness and potential of E-learning in war zones: An empirical comparison of face-to-face

and online education in Saudi Arabia. IEEE Access: Practical Innovations, Open Solutions. 2018. Vol. 6. P. 6783–6794.

Kozinchuk V., Kuzmenko A., Malona S., Matviienko L., Sonechko O. Competitiveness of Ukrainian higher

education in the world aspect against the background of Russian armed aggression. Revista Eduweb. 2022.

Vol. 16. No 2. P. 166–179.

Stone R. Ukraine’s mounting death toll includes a growing number of researchers. Science. 2022. URL:

www.science.org/content/article/ukraine-s-mounting-death-toll-includesgrowing-number-researchers

(дата звернення: 01.09.2022)

Nazarovets M., Teixeira da Silva J. A. Scientific publishing sanctions in response to the Russo‐Ukrainian war.

Learned Publishing. 2022.

Velychko O., Khalatur S., Bondarchuk N. Self-regulation system of continual improvement of quality and

efficiency in higher education: a case of Ukraine. Management. 2022. Vol. 6. No 1. P. 11–26.

Gonçalves Júnior J., de Amorim L., Neto M., Uchida R., de Moura A., Lima N. The impact of “the war that

drags on” in Ukraine for the health of children and adolescents: Old problems in a new conflict? Child Abuse &

Neglect. 2022. Vol. 128. No 105602.

Мондич О. Виклики сьогодення–змішане та онлайн навчання у вищій школі. Вища освіта у

міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій. Збірник наукових праць за матеріалами II

Міжвузівської науково-практичної конференції (27 березня 2022 р., присвяченої ювілею д.пед.н., проф.

Надії Василівни Кічук). Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2022. С. 56–60.

Крамаренко І., Корнішева Т., Сілютіна І. Адаптація дистанційного навчання у вищій школі до умов

воєнного стану. Перспективи та інновації науки. 2022. Vol. 4. No 9.

Корнішева Т. Л., Сілютіна І. О. Адаптація дистанційного навчання у вищій школі до умов воєнного

стану. Перспективи та інновації науки. 2022. Вип. 192.

Шевченко О. М., Твум К. Проблеми й переваги організації дистанційного навчання. Збірник наукових

праць ДДТУ. 2022. No 1(38).

Юрій Р. Ф., Богута В., Нагорняк С. Ефективність дистанційної освіти в умовах війни. Перспективи та

інновації науки. 2022. Вип. 8. No 13.

Андрющенко Т. К. Формування здоров’язбережувальної компетентності як соціально-педагогічна

проблема. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Соціальна педагогіка. 2012. No 7. С. 123–127.

Poplavska S., Hordiichuk S., Antonov O., Kiriachok M., Horai O. Formation of health-preserving competence of

higher education seekers during Ukrainian language classes in the conditions of distance learning in institutions

of higher medical education. Zhytomyr Ivan Franko state university journal.

Рedagogical sciences. 2022. Вип.1. No 108. С. 136–143.

Яку форму навчання обирають заклади фахової передвищої та вищої освіти: результати опитування.

Урядовий портал. Державна служба якості освіти України. 29 серпня 2022 року. URL:

https://www.kmu.gov.ua/news/yaku-formu-navchannia-obyraiut-zaklady-fakhovoi-peredvyshchoi-ta-vyshchoi-

osvity-rezultaty-opytuvannia (дата звернення: 01.09.2022)

Завантаження

Опубліковано

2023-01-25

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВІЙНИ: ОЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА ФОРМИ ОСВІТИ, ЇХ КЛЮЧОВІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ. (2023). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 5-13. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-5-13