ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Автор(и)

  • Іванченко Євгенія Анатоліївна
  • Бурлімова Богдана Миколаївна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-96-103

Ключові слова:

мотивація до вивчення іноземної мови у професійній підготовці майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, інформаційно-комунікаційна компетентність викладача, інтерактивні технології

Анотація

Інформаційні технології та інноваційні методики навчання майбутніх бакалаврів з
готельно-ресторанної справи в професійній підготовці – засвоєння професійних компетенцій,
пов’язаних із здатністю вирішувати завдання професійної діяльності на основі комунікаційних технологій, використовуючи різні джерела інформації, а застосування інформаційно-
комунікаційних технологій в освітньому процесі спричинене новими підходами до навчання.

Інтерактивне навчання робить освітній процес цікавим та творчим, дозволяє враховувати темп
роботи кожного студента. Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності
викладача є передумовою забезпечення якості освіти та формуванню ІКК студентів. Застосування
комп’ютерів під час занять з іноземних мов значно підвищує інтенсивність освітнього процесу.
Інтерактивне навчання сприяє реалізації цілого комплексу педагогічних, методичних,
психологічних, дидактичних принципів, мотивує до навчання. Засоби інформаційних технологій
сприяють підвищенню мотивації до навчання, розвитку інформаційної та освітньої компетентності
студентів, розвитку навичок самостійної роботи, реалізації індивідуалізованого навчання,
організації інтерактивного навчання, розвитку різних видів мовної діяльності. Такий спосіб
навчання дозволяє враховувати темп роботи кожного студента, за рахунок чого збільшується його
пізнавальна діяльність, що, безсумнівно, сприяє ефективному підвищенню рівня знань і умінь. У
навчанні іноземної мови широкого застосування набули мультимедійні технології, основними
засобами яких є звук, текст, відео. Неможливо уявити освітній процес без мультимедійних
презентацій. Однак слід пам'ятати, що замінити викладача комп’ютер не може у навчальному
процесі. Тут необхідно ретельне планування часу роботи з комп’ютером, використовувати його
лише тоді, коли цього вимагає навчальний процес.
У статті розглянуто питання застосування нових інформаційних технологій, інноваційні процеси в
організації навчання та сучасні педагогічні методології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Іванченко Євгенія Анатоліївна

доктор педагогічних наук, професор, Військова академія,
м. Одеса, Україна

Бурлімова Богдана Миколаївна

аспірантка, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Концюбинського,
м. Вінниця, Україна

Посилання

Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні

компетентності та програмні результати навчання/ пер. з англ. Національного експерта з реформування

вищої освіти Програми Еразмус+, д-ра техн. наук, проф. Ю.М. Рашкевича. – Київ: ТОВ «Поліграф

плюс», 2016. – 80 с.

Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) "Про основні компетенції для

навчання протягом усього життя" від 18 грудня 2006 року. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text (дата звернення: 15.09.2022).

Європейський Союз; Рекомендації, Міжнародний документ від 18.12.2006

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975#Text Анваров А.В. Роль інформаційних технологій у

вивченні іноземних мов/А.В. Анваров. - Текст: безпосередній // Молодий учений. - 2021. - No 14 (356). -

С. 115-117. - URL: https://moluch.ru/archive/356/79677/ (дата звернення: 01.09.2022).

Осадчий В.В. Сучасні реалії і тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті/

В. В. Осадчий, К. П. Осадча//Інформаційні технології і засоби навчання. -2015. – Т.48, вип.4.- С.47-57 –

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2015_48_4_6 (дата звернення: 01.09.2022).

Гуревич Р. С. Формування ціннісних орієнтацій у майбутніх учителів іноземних мов засобами

інтерактивних технологій / Р. С. Гуревич, О. О. Рогульська // Становлення особистості майбутнього

фахівця в умовах підготовки до професійно-педагогічної діяльності: діалог зі стейкхолдерами :

монографія / за ред. акад. Р. С. Гуревича.– Вінниця: ТОВ «Друк+», 2022. – С. 210-229. URL:

http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11958

Середа, І. В., Савінова, Н. В., Стельмах, Н. В., & Білюк, О. Г. (2019). Рівні сформованості інформаційно-

комунікаційної компетентності педагогів закладів загальної середньої освіти. Інформаційні технології і

засоби навчання, (74,No 6), С. 56-70.

Морзе, Н. В., & Буйницька, О. П. (2017). Підвищення рівня інформаційно-комунікаційної компетентності

науково-педагогічних працівників–ключова вимога якості освітнього процесу. Інформаційні технології і

засоби навчання, (59, вип. 3), С.189-200.

Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки. Електронне

джерело. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text. (дата звернення: 01.09.2022).

Солієва, М. Н. Роль інноваційних технологій у навчанні іноземної мови у вузі. Молодий учений. 2016. No

(118). С. 668-669. URL: https://moluch.ru/archive/118/32860 / (дата звернення: 01.09.2022).

Grammatik im Deutschunterricht. Граматика німецької мови. Тренувальні вправи, правопис, онлайн-ігри,

вікторини. URL: https://www.grammatikdeutsch.de/html/deutschunterricht.html (дата звернення: 21.09.2022).

Deutsch als Fremdsprache. Німецька мова як іноземна. Вивчення німецької з інтерактивними вправами,

новинами, аудіотренажерами. URL: http://www.deutschlern.net/ (дата звернення: 19.11.2021).

SCHUBERT-Verlag. Видавництво Шуберт. Німецька мова як іноземна та друга іноземна, методика

викладання німецької мови. Підручники, періодичні видання, новинки, додатки для смартфонів. URL:

https://www.schubert-verlag.de/schubert_ebook.php (дата звернення: 02.09.2022).

Журнал "Fokus" на німецькій мові. Політика, економіка, спорт, здоров’я.

URL: http://de.msn.com/; http://www.spiegel.de/ (дата звернення: 02.09.2022);

Електронна версія газети «Welt» на німецькій мові. Огляд новин з економіки, політики, спорту та багато іншого.

URL: https://www.welt.de/ (дата звернення: 02.09.2022);

JUMA. Молодіжний журнал про життя молоді в Німеччині. Методичний додаток (TIPP) для викладачів.

URL: http://www.juma-thueringen.de/digital/ (дата звернення: 02.09.2022);

Видавництво Hueber. Інтерактивні вправи до підручників видавництва. URL:

https://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/unterrichten/lehrwerke (дата звернення: 03.09.2022);

Німецька з Deutsche Welle – величезна безкоштовна база структурованих уроків, вправ та інтерактивних

завдань з німецької мови. URL: https://learngerman.dw.com/ru/overview (дата звернення: 01.09.2022);

Profis gesucht! Шукаємо професіоналів! Все про професії та їх практичне призначення. URL:

https://learngerman.dw.com/de/deutsch-im-job--profis-gesucht/c-39902336 . (дата звернення: 01.09.2022).

Gastronomie und Hotelerie. Готельно-ресторанна справа. Курс з короткометражними роликами та

інтерактивними завданнями до них. URL: https://learngerman.dw.com/de/einstieg/l-40684000 (дата

звернення: 01.09.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-25

Як цитувати

Іванченко, Є., & Бурлімова, Б. (2023). ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 96–103. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-96-103

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3