ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ОНЛАЙН КУРСІВ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ РІВНЯ А0-А1

Автор(и)

 • Прісовська Галина Євгенівна
 • Іванова Олена Валентинівна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-104-115

Ключові слова:

інтерактивність, онлайн навчання, українська мова як іноземна, елементарний рівень, Google Classroom, Google Meet

Анотація

Стаття присвячена опису стратегії, організації та практики впровадження змішаного
навчання (англ. «Blended Learnіng») у Науково-навчальному інституті підготовки іноземних
громадян, що передбачає виконання закону України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної», в якому затверджується розробка Програми сприяння
опануванню української мови, а також забезпечення навчальними ресурсами, вирішення питань
адміністрування, розроблення внутрішніх нормативних документів; ІКТ; методики, а також опису
Інтернет-ресурсів, Інтернет-сервісів, різних освітніх онлайн-програм та додатків, що
використовуються у дистанційно-змішаному навчальному процесі. У статті розглянуто педагогічні
аспекти, пов'язані з організацією процесу аудиторного та дистанційного навчання у ННІПІГ та
його реалізацією у спільній діяльності викладачів та іноземних студентів початкового етапу
навчання. Відображено роботу над розбудовою інтерактивного навчального курсу з навчання
українській мові як іноземній елементарного рівня в умовах онлайн та змішаного навчання для
нульового (елементарного) рівня. Підняті проблеми відсутності достатнього аргументованого
наукового обґрунтування нових форм навчання для успішного впровадження у практику освіти та
описано цілі та завдання для вирішення даної проблеми, різноманітність освітніх ресурсів, які
можуть забезпечити середовище формування та прояви ключових мовних компетентностей
іноземних студентів початкового етапу навчання за умови досконалого вивчення можливостей
ефективного використання нових форм навчання, підвищення інтерактивності навчального
процесу та можливості використання інтерактивних форм навчання, систем електронних освітніх
ресурсів нового покоління; розвиток методів та засобів колективної взаємодії викладачів зі
студентами-іноземцями для дистанційної координації та управління освітньою діяльністю з
використанням мережевих технологій та інших питань, що розробляються у ННІПІГ НУ «Одеська
політехніка» у межах міжкафедральної науково-дослідної теми «Забезпечення інтерактивності під
час змішаного навчання з мовної підготовки іноземних громадян».

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Прісовська Галина Євгенівна

  кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри лінгводидактики,
  Державний університет «Одеська політехніка»,
  м. Одеса, Україна

 • Іванова Олена Валентинівна

  старший викладач кафедри лінгводидактики,
  Державний університет «Одеська політехніка»,
  м. Одеса, Україна

Посилання

Верховна Рада України. (2019, Квіт. 25). Закон No 2704-VIII, Про забезпечення функціонування

української мови як державної. Електронний ресурс.. Доступно:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text

«Вимоги до рівнів володіння державною мовою», LIGA:ZAKON. Електронний ресурс.. Доступно:

https://ips.ligazakon.net/document/view/re36547 Дата звернення: 10 Квіт. 2022.

«SpeakUkrainian», The Natіonal Platform for Studyіng the Ukraіnіan Language for Englіsh-speakіng People

«Speak Ukraіnіan». Електронний ресурс.. Доступно: https://speakukraine.net Дата звернення: 10 Квіт.2022.

«Ukrainian Phrasebook - Travel in Ukraine with ease». Електронний ресурс.. Доступно:

https://apps.apple.com/ua/app/ukrainian-phrasebook-travel-in-ukraine-with-ease/id891957413 Дата звернення:

Квіт. 2022.

«Learn a language for free», Duolingo. Електронний ресурс.. Доступно: https://www.duolingo.com/

Дата звернення: 10 Квіт. 2022.

«Українська за 27 уроків». Електронний ресурс.. Доступно:

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+UKR101+2020/about

Дата звернення: 10 Квіт. 2022.

«Є-Мова». Електронний ресурс.. Доступно: https://emova.language-ua.online Дата звернення: 10 Квіт.2022.

«Волонтерський рух Безкоштовні курси української мови / Спільнокошт». Електронний ресурс..

Доступно: https://biggggidea.com/project/volonterskij-ruh-bezkoshtovni-kursi-ukransko-movi/ Дата

звернення: 10 Квіт. 2022.

«Українська мова: від фонетики до морфології». Електронний ресурс.. Доступно: https://ukr.ed-era.com/

Дата звернення: 10 Квіт. 2022.

«Лінгвістичний портал MOVA.info». Електронний ресурс.. Доступно: http://www.mova.info/ Дата

звернення: 10 Квіт. 2022.

«Ukrainian Lessons: Inspiring Resources for Learning Ukrainian Language». Електронний ресурс..

Доступно: https://www.ukrainianlessons.com/ Дата звернення: 10 Квіт. 2022.

«Beginner’s Ukrainian», Іnteractіve Onlіne Workbook for Begіnner’s Ukraіnіan. Електронний ресурс..

Доступно: http://s592234689.onlinehome.us/beginnersukrainian/tech.html Дата звернення: 10 Квіт. 2022.

«Міністерство освіти і науки України - Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах

фахової передвищої та вищої освіти». Електронний ресурс.. Доступно:

https://mon.gov.ua/osvita/visha-osvita/rekomendacij-shodo-vprovadzhennya-zmishanogo-navchannya-u-zakladah-fahovoyi-peredvishoyi-ta-vishoyi-osviti

Дата звернення: 10 Квіт. 2022.

S. Titarenko et al., «Improving the Quality of Physical Education Classes Using Google Services in Higher

Educational Institutions», Univers. J. Educ. Res., vol. 8, no. 11, с. 5081–5091, 2020, doi:

13189/ujer.2020.081108.

С. О. Медведєва, «The prospects of application of google services in the process of foreign languages

teaching», ВНТУ, 2019, Електронний ресурс.. Доступно: https://core.ac.uk/download/pdf/199457674.pdf

Дата звернення: 10 Квіт. 2022.

E. Gilyazeva, O. Evgrafova, N. Sharypova, та R. Akhunzianova, «“Flipped Classroom” Technology in Teaching

Foreign Languages», в Digital Science 2019, Cham, 2020, с. 229–240. doi: 10.1007/978-3-030-37737-3_21.

O. Bekh та J. Dingley, Complete Ukrainian Beginner to Intermediate Course: Learn to read, write, speak and

understand a new language with Teach Yourself. Hachette UK, 2012.

A. Ilnitskaya, Ukrainian: The Ultimate Beginners Learning Guide: Master The Fundamentals Of The Ukrainian

Language (Learn Ukrainian, Ukrainian Language, Ukrainian for Beginners). Independently Published, 2019.

R. R. Zalyalova, A. G. Gataullina, та R. G. Gataulina, «Knowledge control of foreign students in the distance

learning format at the initial stage of training», в ICERI2021 Proceedings, Online Conference, Лис 2021, с.

–1233. doi: 10.21125/iceri.2021.0357.

D. Nizonkiza та K. V. D. Poel, «Testing controlled productive knowledge of adverb-verb collocations in junior

researchers using English as a foreign language», Stellenbosch Pap. Linguist., vol. 46, с. 99–119, 2016, Дата

звернення: 10 Квіт, 2022. Електронний ресурс.. Доступно:

https://www.ajol.info/index.php/spl/article/view/151780

D. Wyse, L. Hayward, K. Livingston, та S. Higgins, «Creating curricula: aims, knowledge, and control a special

edition of the Curriculum Journal», Curric. J., vol. 25, no. 1, с. 2–6, Січ 2014, doi:

1080/09585176.2014.878545.

P. Rawlins та B. Kehrwald, «Integrating educational technologies into teacher education: a case study», Innov.

Educ. Teach. Int., vol. 51, no. 2, с. 207–217, Бер 2014, doi: 10.1080/14703297.2013.770266.

C. Jansen і P. van der Merwe, «Teaching Practice in the 21st Century: Emerging Trends, Challenges and

Opportunities», Univers. J. Educ. Res., vol. 3, no. 3, с. 190–199, 2015, Дата звернення: 10 Квіт. 2022.

Електронний ресурс.. Доступно: https://eric.ed.gov/?id=EJ1056080

N. Thota та J. Negreiros, «Introducing Educational Technologies to Teachers: Experience Report», J. Univ.

Teach. Learn. Pract., vol. 12, no. 1, Бер 2015, doi: 10.53761/1.12.1.5.

N. Kerimbayev, N. Nurym, А. Akramova, та S. Abdykarimova, «Virtual educational environment: interactive

communication using LMS Moodle», Educ. Inf. Technol., vol. 25, no. 3, с. 1965–1982, Трав 2020, doi:

1007/s10639-019-10067-5.

C. A. Chapelle та S. Sauro, «Introduction to the Handbook of Technology and Second Language Teaching and

Learning», в The Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning, John Wiley & Sons, Ltd, 2017, с. 1–9. doi: 10.1002/9781118914069.ch1.

C. A. Chapelle та S. Sauro, The Handbook of Technology and Second Language Teaching and Learning. John

Wiley & Sons, 2019.

B. Tomlinson, «Materials development for language learning and teaching», Lang. Teach., vol. 45, no. 2, с. 143–

, Квіт 2012, doi: 10.1017/S0261444811000528.

A. Budiman, «ICT and Foreign Language Learning: An Overview», Tarling J. Lang. Educ., vol. 3, no. 2, с. 245–

, Чер 2020, doi: 10.24090/tarling.v3i2.3913.

M. P. Stevenson та M. Liu, «Learning a Language with Web 2.0: Exploring the Use of Social Networking

Features of Foreign Language Learning Websites», CALICO J., vol. 27, no. 2, с. 233–259, 2010, Дата

звернення: 07, Квітень 2022. Електронний ресурс.. Доступно:

https://www.jstor.org/stable/calicojournal.27.2.233

Завантаження

Опубліковано

2023-01-25

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ОНЛАЙН КУРСІВ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ РІВНЯ А0-А1. (2023). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 104-115. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-104-115