ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Шаманська Олена Ігорівна

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-122-131

Ключові слова:

освіта дорослих; організаційно-інноваційна модель розвитку освіти дорослих в Україні; суспільний розвиток; соціально-економічні трансформації; інноваційне навчання

Анотація

У статті досліджено формування та розвиток освіти дорослих в Україні. Обґрунтовано,
що саме в сучасних умовах досить швидких змін, які відбуваються в суспільстві, формуються
ефективні процеси уявлення та сприйняття традиційної освіти. Зокрема, важливою умовою
розвитку економіки являється саме неперервна освіта. Водночас, досить вагомою проблемою
майбутнього професіонала являється постійне отримання нових знань, особистісний розвиток,
професійне становлення та зростання, тобто вдосконалення протягом життя. Автором статті
зроблено акцент, що з метою формування цілісної, відкритої та ефективної національної системи
освіти дорослих, яка цілісно охоплювала б формальну, неформальну та інформальну складові й
була б спрямована на задоволення освітніх потреб і потенційних потреб дорослої особистості
необхідно розробити організаційно-інноваційну модель розвитку освіти дорослих. Запропонована
організаційно-інноваційна модель розвитку освіти дорослих має гуртуватися на об’єктивних
змінах в освітній сфері, на досягненнях науки у контексті усвідомлення особистістю власної
життєдіяльності, а також на принципових відмінностях між дорослою і недорослою людиною.
В той же час, розроблена автором інноваційна модель розвитку освіти дорослих має бути
спрямована на подолання суперечностей між: по-перше, об’єктивною потребою розвитку
навчання дорослих у системі формальної, неформальної та інформальної освіти та не
сформованістю належного нормативно-правового, науково-методичного, організаційного
забезпечення. По-друге, необхідністю врахування потреб ринку праці, вимог роботодавців, а
також освітньо-культурних потреб дорослих, мотиваційних, ціннісних орієнтацій дорослої
особистості щодо особистісної самореалізації та відсутністю сучасних технологій їхньої
професійної підготовки і перепідготовки. По-третє, вимогами роботодавців до рівня професійної
компетентності самих працівників і відсутністю цілісної науково-обґрунтованої системи організації їхньої професійної перепідготовки. Це забезпечить усвідомлення суспільством своїх
власних прав та обов’язків, формування належної правової культури та громадянської
самосвідомості, що може охоплювати людей різного віку, інтересів і освітніх потреб та може бути
реалізована як цілісна система у різних формах, а саме: формальній, неформальній та
інформальній.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Шаманська Олена Ігорівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
м. Вінниця, Україна

Посилання

Брандибура Ю. Професійна підготовка фахівців з політологіі: досвід Англії та Уельсу: монографія.

Львів: ВД: Панорама. 2018. 152 с.

Коваленко С. М., Клочко Л. І. (2015). Особливості сучасних реформ щодо регулювання освіти дорослих в

Англії. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 6 (50), С.404-413.

Лук'янова Л. Неперервна освіта впродовж життя: історичний огляд, сучасні реалії / Л. Лук'янова //

Науковий вісник Мелітопольського державногопедагогічного університету. Сер: Педагогіка. 2015. No 2.

С. 187-192.

Conaway W. Andragogy : Does One Size Fit All? A Study to Determine the Applicability of Andragogical

Principles to Adult Learners of All Ages: Dissert. for the Degree of Doctor of Philosophy. Walden University,

145 р.

Davies D. Managing change through curriculum innovation (building a Network of Learning: beyond the

boundary): Dissert. ...for the Degree of Doctor of Philosophy. Middlesex University, 1999. 488 р.

HEFCE publications in 2001

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100202100434/http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2002/02_01.htm.

Jarvis P. Adult and Continuing Education : Theory and Practice / P. Jarvis. London : Routledge, 1995. XV.

p.

Jarvis P. Adult Education and Lifelong Learning. Theory and practice. London : Routledge, 2004. 374 р.

Manpower Services Commission. An 'Open Tech' Programme, A Consultative Document Sheffield : MSC, 1981. 17 р.

Medel-Aсonuevo С. Revisiting Lifelong Learning for the 21st Century. UNESCO Institute for Education. 2001.

URL: http://www.unesco.org/education/uie/ publications/uiestud28.shtml.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-18

Як цитувати

Шаманська, О. (2023). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В УКРАЇНІ. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 122–131. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-66-122-131

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3