ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-90-98

Ключові слова:

електронне навчання, фармацевти, фармацевтична освіта, програмні продукти, Велика Британія

Анотація

У статті висвітлено особливості використання електронного навчання у фармацевтичній освіті Великої Британії. Електронне навчання розглянуто як керований педагогічний процес передачі контекстного навчання студентам. Зазначено, що електронне навчання - це концепція CAL, CAE або CAI, поєднана з новими перспективами та технологіями. Проаналізовано програмні продукти та веб-додатки для електронного навчання фармацевтів у Великій Британії та використання в лікарнях, аптеках, фармацевтичних компаніях. Наведено приклади академічних пакетів електронного навчання з освітньої програми «Фармацевтичні науки». З’ясовано, що для ефективного створення контенту електронного навчання використовуються два типи комунікаційних технологій, а саме: асинхронний і синхронний з раціональним поєднанням педагогічних підходів: інструктивного, соціальноконструктивістського, когнітивного, емоційного, поведінкового. З’ясовано, що у вищій фармацевтичній освіті Великої Британії спостерігається чітка тенденція до створення віртуального навчального середовища. Сфокусовано увагу на основних перевагах електронного навчання в галузі фармацевтичної освіти у Великій Британії: віртуальні лабораторії, інтерактивне навчання, доступ до ресурсів, неперервний професійний розвиток, змішане навчання, технологічний прогрес. Виокремлено й схарактеризовано сучасні LMS-платформи електронного навчання фармацевтів в університетах Великої Британії: Moodle, Blackboard, Canvas by Instructure, edX, Coursera, Udemy, LinkedIn Learning, Khan Academy. Зроблено висновок, що електронне навчання у фармацевтичній освіті Великої Британії має свої переваги та проблеми, над вирішенням яких активно працює наукова та освітянська спільнота.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Шунков Василь Сергійович

    доктор філософії з хімії, доцент кафедри медичної та біологічної хімії, Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова, м. Вінниця, Україна

Посилання

Belcher D, Marriott J., Wilson K. (2000). Student and teaching attitudes to objective structured practicals. Pharmaceutical Journal 265, R76. (in English).

Commercial and Academic Services (CoAcS Ltd) (2023). URL:https://coacs.com/ (in English).

Dantas A., Kemm R. (2008). A blended approach to active learning in a physiology laboratory-based subject facilitated by an e-learning component. Adv Physiol Educ. 32: P.65-75. (in English)

Hukkeri V. (2006). Post-GATT pharmaceutical education and research. Global opportunities and challenges. Indian J Pharm Educ Res. 40: P.5-10 (in English).

Langley C., Belcher D., Marriott J., Wilson K. (2002). The use of digital video to support extemporaneous skills in pharmacy practice. Pharmacy Education. 2(3). P.155-156. (in English)

Mayer R., Moreno R., & Sweller J. (2015). E-learning theory. https://www.learning-theories.com/e-learningtheory-mayer-sweller-moreno.html. (in English).

Moreno R., & Mayer R. (2007). Interactive multimodal learning environments. Educational Psychology Review, 19(3), P. 309-326. (in English).

Online Education & E-Learning Statistics UK (2023). URL: https://www.oxfordcollege.ac/news/onlineeducation-statistics/ (in English).

Pharmacy Consortium for Computer-Aided Learning (PCCAL) (2023). URL:https://www.pccal.com/ (in English).

Robson J. (2009). Web-based learning strategies in combination with published guidelines to change practice of primary care professionals. Br J Gen Pract. 59: P. 104-109. (in English)

Salter, S., Karia, A., Sanfilippo, F., & Clifford, R. (2014). Effectiveness of E-learning in pharmacy education. American Journal of Pharmaceutical Education, 78(4), Article 83. (in English)

Singh B, Katare O. (2009). Need of quality education for changing pharma world. Indian J Pharm Educ Res. 43: P. 203-18. (in English)

Singh B., Kapil R., Katare O. (2009). Pharmaceutical E-learning: Precepts, retrospect and prospects. Journal of Young Pharmacists. April-June 2009, 1(2): P.99-109. (in English)

Wilson K., Langley C., Hatfield K., Jesson J. (2009). Mapping teaching, learning and assessment in the MPharm in UK schools of pharmacy. Pharmaceutical Journal 277 (7419), P.369-372. (in English)

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ У ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ ОСВІТІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 90-98. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-90-98