INTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W POLSCE - ŹRÓDŁA I PRÓBA PODSUMOWAŃ PO 25 LATACH WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA SYSTEMEM ZINTEGROWANYM: TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY

Автор(и)

  • Teresa Janicka-Panek

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-199-206

Ключові слова:

edukacja młodszych uczniów, kształcenie zintegrowane, nazewnictwo, nauczanie łączne

Анотація

Integracja w procesie kształcenia oznacza scalanie, tworzenie całości z części, łączenie i zestawianie a także wiązanie ze sobą różnych elementów wiedzy oraz umiejętności i zachowań. Może być dostrzegana w różnych aspektach pracy szkoły, miedzy innymi jako nauczanie i uczenie się bez podziału na przedmioty szkolne. Tematem niniejszego artykułu jest kształcenie systemem zintegrowanym w nauczaniu początkowym, nauczanie i uczenie się młodszych uczniów. Istotą kształcenia systemem zintegrowanym jest ukazywanie dzieciom scalonego obrazu świata, nie podzielonego, lecz jak to w życiu bywa, wiążącego różne elementy życia. Istotnym zagadnieniem jest czego i w jaki sposób uczyć, co uczynić istotą integrującą, tym epizodem scalającym. Porządkowanie wiedzy w ujęciu zintegrowanym następuje poprzez określenie zagadnień przewidzianych do poznania przez dzieci, a następnie dobieranie z różnych dyscyplin naukowych odpowiednich faktów, pozwalających na wielostronną analizę tychże zagadnień, wielokierunkową aktywność młodszych uczniów. Odwołano się do historii myśli pedagogicznej, by dostrzec charakterystyczne założenia integracji oraz sposoby wdrażania.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Teresa Janicka-Panek

    Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego Skierniewice, Polska

Посилання

Czerenkiewicz M., Kwintylian i jego ideał wychowawczy, https://www.wilanow palac.pl/kwintylian_i_jego_ideal_wychowawczy.html

Duraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej; modernizacja teorii i praktyki, Wyd. ,,IMPULS”, Kraków 1998

Harbatski A., Antropologia pedagogiczna i (między)kulturowa jako samodzielna dziedzina stworzona przez Konstantego Uszyńskiego, ,,EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA”, 2018, nr 1 (8)

Janicka-Panek T., Zanim wybierzesz program i podręcznik do nauczania zintegrowanego, Wyd. ,,Fraszka Edukacyjna”, Warszawa 2002

Janicka-Panek T., Skuteczność zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej po trzech latach reformy, Wyd. ,,Fraszka Edukacyjna”, Warszawa 2004 6. Janicka-Panek T., Stanowienie celów dydaktyczno-wychowawczych w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy, Skierniewice-Radom 2007

Janicka-Panek T., Teoria i praktyka przygotowania nauczycieli do kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej w Polsce, Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet im. M. P. Dragomanowa, Kijów 2016

Janicka-Panek T., Kształcenie systemem zintegrowanym w rodzimej edukacji wczesnoszkolnej - próba oceny w kontekście idei pedagogicznych, rzeczywistości oraz wyzwań przyszłości. Refleksje z badań z wykorzystaniem ankiet internetowych, w:. F. Szlosek (red.), Badanie-Dojrzewanie-Rozwój, Łukasiewicz-Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2023

Klim-Klimaszewska A., Jagiełło E., Edukacja przedszkolna w koncepcji Jana Amosa Komeńskiego,https://C:/Users/Dell/Desktop/Jan%20Amos%20Kome%C5%84ski%20wych%20przedszk%20A %20Klim%20-Klim.pdf

Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005

Kujawiński J., Doskonalenie pracy lekcyjno-domowej w klasach początkowych, Wydaw. WSiP, Warszawa 1990

Laska E.I., Piątek T., Wokół zintegrowanego kształcenia uczniów w młodszym wieku szkolnym, Wyd. UR, Rzeszów 2005

Leppert R. , Stefana Wołoszyna koncepcja pedagogiki ogólnej, w:.B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Cz. III, Wyd. …. Kraków 1998, https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/ handle/item/6447/ Stefana%20Wo%C5%82oszyna%20koncepcja%20pedagogiki%20og%C3%B3lnej.pdf?sequence=1&isAllowed =y

Misiorna E. (red.), Integracja w edukacji wczesnoszkolnej, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, Warszawa 1999

Moroz H. (red.), Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole, Oficyna Wydawnicza ,,IMPULS”, Kraków 2006

Okoń W., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 1987

Puślecki W., Jedność w wielości zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, w:. Edukacja wczesnoszkolna w kontekście reformy systemu szkolnego. Red. E. Marek, R. Więckowski, Piotrków Trybunalski 2000

Rowid H., Szkoła twórcza. Podstawy teoretyczne i drogi urzeczywistniania <>, Geberthner i Wolff, Kraków 1926

Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1993

Wragg E. C., Trzy wymiary programu, WSiP S A, Warszawa 1999

Wyczesany J., Mikrut A., Kształcenie zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, WN AP, Kraków 2002

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

INTEGROWANA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W POLSCE - ŹRÓDŁA I PRÓBA PODSUMOWAŃ PO 25 LATACH WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA SYSTEMEM ZINTEGROWANYM: TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 199-206. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-199-206