РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У НІМЕЧЧИНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-231-240

Ключові слова:

етапи розвитку, академічна мобільність, Болонська декларація, Лісабонська конвенція, університети, заклади вищої освіти, Німеччина

Анотація

У сучасному світі, охопленому глобалізацією, зв'язки між державами розвиваються на всіх рівнях і в усіх сферах, освіта не є винятком. Академічній мобільності приділяють увагу не лише науковці, а політичні інституції та бізнес. Вона зближує держави, створює важливі та необхідні зв'язки між їхніми представниками, які в майбутньому допоможуть вивести таке співробітництво на новий рівень. У статті здійснено аналіз розвитку академічної мобільності студентів у Німеччині. В процесі роботи автор послуговувався глобалізаційним підходом, з метою коректної інтерпретації зовнішньої освітньої та культурної політики Німеччини, на всіх стадіях її історичного розвитку. У роботі використано історичний аналіз для хронологічної характеристики становлення загальноєвропейської та німецької з освіти та науки. Порівняльний аналіз використано для виявлення особливостей розвитку академічної мобільності в Німеччині та в країнах Європейського Союзу в цілому, а також для того, щоб простежити еволюцію академічного співробітництва між державами. У результаті дослідження встановлено три етапи становлення та розвитку академічної мобільності Німеччини: період зародження академічної мобільності (XIV ст. - середина ХХ ст.); період розвитку вхідної мобільності (середина XX ст. - 80-ті рр. ХХ ст.); період розвитку двосторонньої мобільності (80-ті рр. ХХ ст. – перша чверть ХХІ ст.). Констатовано, що підписання Болонської декларації мало колосальний вплив на розвиток міжнародного співробітництва та розвиток мобільності між закладами вищої освіти Німеччини та країнучасниць декларації. Встановлено, що академічна мобільність є ефективним механізмом створення іміджу держави, а також має, певною мірою, масовий ефект.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Кириченко Дмитро Олександрович

    аспірант кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Академічна мобільність як фактор інтеграції України у світовий науково-освітній простір". Аналітична записка. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/akademichna-mobilnist-yak-faktorintegracii-ukraini-u-svitoviy (дата звернення: 01.09.2023)

Болонська декларація. Електронний ресурс.. Режим доступу: https://euroosvita.net/prog/data/attach/1038/BOLOGNA_DECLARATION.pdf (дата звернення: 01.09.2023)

Вербицька С. В. (2009). Міжнародна студентська академічна мобільність: етапи розвитку та суб’єкти організації. Вісник Житомирського державного університету. Випуск 45. С.20-26.

Карпенко М. М. Пріоритети розвитку вищої освіти в Україні в руслі загальноєвропейських тенденцій Електронний ресурс.. Режим доступу: http: www.niurr.gov.ua

Офіційний сайт DAAD Електронний ресурс.. Режим доступу: www.daad.de. (дата звернення: 03.09.2023).

Слюсаренко О. М. (2015). Розвиток найвищого університетського потенціалу в умовах глобалізації: монографія. Київ : Пріоритети. 384 с.

Скиба Т. Ю. (2013). Аналіз стану і тенденції розвитку вищої освіти в Україні. Наукові праці. Державне управління. Вип. 202. Т. 214. С. 136–140

Сушик, О., Сушик, І. (2019). Академічна мобільність українських студентів в історичній ретроспективі: витоки, напрями, мотиви. Освітологія, (8), с.8–18.

Федорова І. І. Академічна мобільність українських студентів сучасного освітнього простору Електронний ресурс.. Режим доступу: http://osvita.ua/abroad/higher_school/39508/

Altbach, Ph. G. (2002). Knowledge and education as an international commodity: the collapse of the idea of the common good. International Higher Education, 28, 2-5.

Altbach, Ph. G., Knight, J. (2007). The internationalization of Higher Education; motivation and realities. Journal of Studies in International Education, 11.

Baron, B. (1993). The Politics of Academic Mobility in Western Europe. Higher Education Policy, 6(3), 50-54.

Bradbury, S. (2004). Libanius' Letters as Evidence for Travel and Epistolary Networks among Greek Elites in the Fourth Century. Travel, Communication and Geography in Late Antiquity: Sacred and Profane / Eds. L. Ellis, F.L. Kidner. Aldershot / Burlington. P. 73-80.

Lisbon European Council (2000) Електронний ресурс.. Режим доступу: http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm

Teichler, U. (2009). Internationalisation of Higher Education: European Experiences. Asia Pacific Education Review, 10, 93-106

Chitoran, D. (1988). Student mobility in the Europe region: a statistical evaluation / D. Chitoran, V. Nicolae. Higher education in Europe, 8, 3, p. 51.

Kerr, С. (1994). Higher education cannot escape history: issues for the twenty first century. Suny Series Frontiers in Education. Albany: State University of New York Press. – 248 p.

Powell, J.J.W. (2010). Comparing Transfers of Skill Formation Institutions in Germany, Great Britain and the United States. Presentation at the INVEST Workshop. Institutional Change at the Nexus of Vocational and Higher Education. Berlin: WZB, 16.

Waters, J. L. (2007). Roundabout routes and sanctuary schools: The role of situated educational practices and habitus in the creation of transnational professionals, Global Networks, 7 (4), 477–497.

Завантаження

Опубліковано

2024-02-06

Як цитувати

РОЗВИТОК АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У НІМЕЧЧИНІ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 70, 231-240. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-70-231-240