ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

https://doi.org/10.31652/2415-7872-2023-76-28-33

Автор(и)

  • ОЛЬГА АКІМОВА
  • НАТАЛІЯ БАЮРКО

Ключові слова:

мобільність, майбутні вчителі біології, професійна підготовка, професійна мобільність

Анотація

У статті характеризуються окремі особливості підготовки майбутніх учителів біології до професійної мобільності. Описано методи, прийоми, технології, які доцільно використовувати з цією метою, а саме: бесіди, переконування, творчі завдання, еколого- психологічні тренінги, мозковий штурм, імітаційне моделювання, метод проектів; створення власного «Екологічного портфоліо», метод моделювання професійних ситуацій, інтелектуальні ігри, конкурси, вікторини, рольові й ділові ігри, тематичні вечори, конференції, дидактичні ігри та вправи, облаштування нових екологічних стежин, створення та впровадження інформаційно-агітаційних програм еколого-краєзнавчого напрямку; створення мобільного екологічного центру тощо.

Біографії авторів

ОЛЬГА АКІМОВА

https://orcid.org/0000-0001-6988-6258

kafp234@gmail.com

професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

НАТАЛІЯ БАЮРКО

https://orcid.org/0000-0003-1513-6712

nv.bayurko@gmail.com

доцент Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

вул. Острозького, 32, м. Вінниця

Посилання

Акімова О.В., Фрицюк В.А., Баюрко Н.В. Формування екологічної культури майбутніх фахівців в освітньому середовищі закладу вищої освіти. Наукові інновації та передові технології. 2023. № 2(16). С. 248-259. URL: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-2(16)

Баюрко Н. В. Підготовка майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів основної школи: дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. ВДПУ імені Михайлі Коцюбинського. Вінниця. 2017. 314 с.

Галузяк В. М. Складові загальнопедагогічної компетентності вчителя. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск 49. Вінниця, 2017. С. 46-54.

Грицькова Н. В. Особливості соціально-професійної мобільності вчителя в умовах сучасної середньої школи. Науковий вісник Донбасу : електрон. наук. фах. вид. Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2011. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2011_1_6

Дячок Н. В. Професійна мобільність як показник якості педагогічної освіти. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2020. (33). С. 70–75. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2020.33.8

Дячок Н. В. Формування професійної мобільності майбутніх учителів іноземних мов в освітньому середовищі університету : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. Київ. 2019. 268 с.

Зубко В. С. Підготовка майбутніх психологів до професійної мобільності в умовах педагогічного університету : дис. … канд. пед. наук: 015 Професійна освіта. Вінниця. 2021. 276 с.

Іванченко Є. А. Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. О., 2005. 20 с.

Каплінський В. В. Професійне становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки: теорія і практика: монографія. Вінниця: «Твори», 2018. 492 с.

Лазаренко Н.І., Коломієць А.М. Сучасні методологічні підходи в організації вищої педагогічної освіти. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Сер. : Педагогіка. Одеса : ПНПУ, 2016. Вип. 3 (110). С. 47-52.

Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя : монографія / О. В. Акімова, В. М. Галузяк [та ін.]. Вінниця : Нілан, 2014. 416 с.

Пріма Р. М. Формування професійної мобільності майбутнього вчителя: вектори наукових досліджень. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т проблем виховання НАПН України. Київ, 2016. № 25. С. 40–45. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2016_25_9

Шахов В. Базова педагогічна освіта майбутнього вчителя: загальнопедагогічний аспект. Вінниця: Едельвейс, 2007. 383 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20

Номер

Розділ

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА