ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ У ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Автор(и)

  • Асаулюк Інна Олексіївна, м. Вінниця, Україна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Дмитренко Світлана Миколаївна,м. Вінниця, Україна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Коннова Майя Вікторівна, м.Вінниця, Україна Комунальний вищий НЗ «ВАНО»

Ключові слова:

мотивація, інтерес, активність, вікові особливості, фізична культура, спорт

Анотація

В статі розкриті головні передумови формування мотивації до занять фізичною культурою у школярів середніх класів. Встановлено, що формування мотивації до навчання неможливо здійснити без урахування вікових особливостей учнів та їх індивідуальних психологічних характеристик. Мотивація до навчання – одна з головних умов реалізації навчально-виховного процесу. Вона не тільки сприяє розвитку інтелекту, але й виступає рушійною силою вдосконалення особистості. Формування мотивації до навчальнопізнавальної діяльності учнів – це важлива проблема сучасної школи. Її актуальність обумовлена оновленням змісту навчання, завданням формувати в учнів прийоми самостійного набуття знань, пізнавальні інтереси, життєві компетенції, активну життєву позицію, здійсненням єдності ідейно-політичного, трудового, морального виховання учнів, запровадження профільного навчання. Формування мотивації до навчання неможливо здійснити без урахування вікових особливостей учнів та їх індивідуальних психологічних характеристик. Вчитель фізичної культури повинен організувати навчально-виховний процес таким чином, щоб розвивати мотивацію на певному віковому етапі та здійснювати підготовку учнів до наступного етапу розвитку особистості. Відповідно до вікового розвитку мотивації здійснюється особистісно-орієнтований підхід до навчання. Вікова динаміка спектра мотивів занять фізичною культурою і спортом школярів різного віку дає змогу краще зрозуміти сильні й слабкі сторони традиційної пропаганди здорового способу життя, організації фізичного виховання в умовах загальноосвітньої школи і спрямовує пошук інформативних тестів визначення фізичного стану відповідно позитивної мотивації дітей до занять фізичною культурою.

 

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Асаулюк Інна Олексіївна, м. Вінниця, Україна , Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теоретикометодичних основ фізичного виховання інституту фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Дмитренко Світлана Миколаївна,м. Вінниця, Україна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри теоретико-методичних основ фізичного виховання інституту фізичного виховання і спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Коннова Майя Вікторівна, м.Вінниця, Україна, Комунальний вищий НЗ «ВАНО»

кандидат історичних наук, доцент Комунального вищого НЗ «ВАНО»

Опубліковано

2021-03-19

Як цитувати

Асаулюк, І., Дмитренко, С., & Коннова, М. (2021). ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ У ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНІХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 5–8. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2581

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1