МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

Автор(и)

  • Волошена Вікторія Вікторівна, м. Київ, Україна Інститут педагогіки НАПН України

Ключові слова:

компетентності, математичне моделювання, міжпредметні зв’язки, прикладні задачі

Анотація

Стаття присвячена розгляду більш детального вивчення методу математичного моделювання в старшій профільній школі у зв’язку необхідністю формування практичних компетентностей учнів. Актуальність статті пов’язана з проблемою розвитку у старшокласників умінь математичного моделювання при вивченні природних предметів яка визначається, з одного боку, необхідністю оволодіння старшокласниками методу математичного моделювання, як універсального методу пізнання, і з іншого – відсутністю відповідних методичних розробок. Одним із головних завдань сучасної методики навчання математики є виділення загальних методів пізнання і загальних способів навчальної діяльності з тим, щоб зробити їх предметом навчання математики, це можливо зробити за допомогою математичного моделювання, про що свідчить і дидактичний аналіз цього виду діяльності, і досвід реалізації цього підходу у навчанні. Побудова курсу математики на основі ідеології математичного моделювання сприяє встановленню гармонійних міжпредметних зв’язків різного характер. Педагогічно доцільне і грамотне впровадження методичної системи формування знань і вмінь математичного моделювання з урахуванням психолого-педагогічних основ навчальної діяльності та у відповідності до принципу диференціації навчання забезпечує належний рівень формування вмінь математичного моделювання і підвищує ефективність навчання математики у школі взагалі; сприяє більш якісному та свідомому засвоєнню навчального матеріалу, надає навчально-пізнавальній діяльності дослідницького, творчого характеру, сприяє формуванню навичок та вмінь самостійної роботи у старшокласників.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Волошена Вікторія Вікторівна, м. Київ, Україна , Інститут педагогіки НАПН України

науковий співробітник відділу математичної та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН України

Опубліковано

2021-03-22

Як цитувати

Волошена, В. . (2021). МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 58–62. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2598

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2