ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПТНЗ

Автор(и)

  • Кононенко Андрій Геннадійович, м. Київ, Україна Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Ключові слова:

самостійна робота учнів, практично-орієнтовані завдання, дидактико-методична діяльність викладача, діяльнісно-орієнтований підхід, навчально-методичне забезпечення, електронний контент, контроль за навчальною діяльністю, дидактико-методична робота

Анотація

У статті розглянуто проблему ефективної організації самостійної роботи учнів в умовах запровадження компетентно-орієнтованого навчання, визначено роль практично-орієнтованих завдань у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників. Зазначено, що практично-орієнтовані завдання є ґрунтовним інструментом реалізації освітніх завдань. Розглянуто методологічні основи організації самостійної роботи учнів у навчальному процесі ПТНЗ, вказано, що практично-орієнтовані завдання є різновидом навчально-пізнавальної діяльності. Проведено аналіз дидактико-методичної роботи викладачів у процесі самостійної роботи учнів, визначено основні завдання самостійної роботи учнів, описано зміст інваріантної та варіативної частини цих завдань. Особливу увагу приділено використанню навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у ПТНЗ, а саме: створенню електронного контенту, складовими якого є взаємопов’язані модулі, в яких реалізовано різні види контролю за навчальною діяльністю учнів ПТНЗ. Представлено ієрархічну структуру навчальнометодичного забезпечення. Запропоновано орієнтовну модель засобів навчально-методичного забезпечення навчальнопізнавальної діяльності учнів ПТНЗ. Доведено доцільність переходу до електронної навчальної літератури. Як приклад описано використання електронного навчально-методичного забезпечення фахових дисциплін з професії «Слюсар з ремонту автомобілів», розробленого на базі Інституту професійно-технічної освіти НАПН України у співпраці з ДНЗ «Сєверодонецьке вище професійне училище».

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Кононенко Андрій Геннадійович, м. Київ, Україна , Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

молодший науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Опубліковано

2021-03-22

Як цитувати

Кононенко, А. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ ПТНЗ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 66–70. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2600

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2