ТВОРЧЕ САМОВИРАЖЕННЯ ВИКЛАДАЧ

Автор(и)

  • Шмалюх Людмила Борисівна, смт. Брацлав, Україна Брацлавський агроекономічного коледж Вінницького національного аграрного університету
  • Підрушняк Тамара Василівна, смт. Брацлав, Україна Брацлавський агроекономічного коледж Вінницького національного аграрного університету

Ключові слова:

пізнавальний інтерес, творчі здібності, творча особистість, всебічно розвинена особистість

Анотація

          У статті розкривається як саме творче самовираження сприяє розкриттю кожного учасника освітньовиховного процесу в індивідуальній діяльності та у колективній співпраці за напрямами: «Студент – студент», «Творчий викладач – творчий студент», що дозволяє отримати результат різних рівнів: від знань, умінь, навичок до розвинених навчально – пізнавальних, дослідницьких, творчих якостей особистості (наукових, мистецьких, образних, літературних). Творчий викладач може продукувати ідеї, здатні розвивати креативне покоління сучасної молоді. Сучасна молодь, у свою чергу, генерує ідеї до нетрадиційної роботи під час навчання та поза ним. Від того, наскільки творчі якості наявні й розвинені в особистості викладача, настільки ефективною буде освітньо-виховна діяльність, розроблені шляхи взаємодії та, відповідно, особиста результативність викладача та студентів. Оновлення суспільства, а тим більше його радикальна зміна, — суперечливий, складний і тривалий процес, пов'язаний із пошуком нових шляхів, засобів здійснення перетворень в усіх сферах життєдіяльності людей. Усе це зумовлює необхідність творчої участі в цьому процесі всіх членів суспільства, тому що недостатня творча активність, відсутність ефективних стимулів її розвитку та реалізації – основні фактори, які заважають втіленню нових ідей, задумів, нових цільових настанов та орієнтацій.Процеси демократизації і гуманізації суспільства створюють можливість вибору шляхів життєдіяльності його членів, сприятливі умови для творчості кожного. У гуманному цивілізованому суспільстві розвиток особистості, її творчих можливостей стає самоціллю всіх суспільних відносин.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Шмалюх Людмила Борисівна, смт. Брацлав, Україна , Брацлавський агроекономічного коледж Вінницького національного аграрного університету

викладач Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету

Підрушняк Тамара Василівна, смт. Брацлав, Україна , Брацлавський агроекономічного коледж Вінницького національного аграрного університету

викладач Брацлавського агроекономічного коледжу Вінницького національного аграрного університету

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Шмалюк, Л. ., & Підрушняк, Т. (2021). ТВОРЧЕ САМОВИРАЖЕННЯ ВИКЛАДАЧ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 127–131. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2615

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3