СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Абрамчук Василь Степанович, м. Вінниця, Україна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
  • Бабюк Дмитро Олександрович, м. Вінниця, Україна
  • Абрамчук Ігор Васильович, м. Вінниця, Україна Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

професійна підготовка, творча особистість, саморозвиток

Анотація

В статті визначені основні якісні характеристики структури і змісту готовності майбутніх вчителів математики до професійного саморозвитку і самореалізації. Важливою задачею у підготовці сучасних учителівматематиків є їх орієнтація на розвиток творчої активності, здатних до творчих роз’яснень, переконань учнів, соціальних потреб запиту на вибір конкурентоспроможних на ринку праці професій. Професійна підготовка майбутніх фахівців у педагогічних ВНЗ визначає сукупність умов, направлених на підвищення її ефективності, на актуалізацію суб’єктивних основ готовності студентів до професійної діяльності. До таких основ можна віднести формування стійкості внутрішньої мотивації, когнітивних, технологічних, рефлексивних і соціальних аспектів готовності особистості до саморозвитку і самореалізації. Вплив соціально-економічних факторів на розвиток освіти не завжди є безпосереднім але обов’язково повинні бути створені суспільні умови для розвитку точних наук, на підняття престижу вчителів, на створення умов росту їх культурного і професійного рівня. У формуванні творчої особистості більше схиляємось до відмови від принципу передачі готових знань і перенесення акценту на ідеї педагогічної і професійної компетентності викладача, інноваціям і інноваційним технологіям, ознайомлення студентів з нерозв’язаними проблемами в природничих науках, новітніми досягненнями в математиці і суміжних дисциплінах. Отже, вчитель це «локальний центр культури в педагогічному та громадському колективі». Тому формування майбутнього вчителя-новатора, вчителя-мислителя повинна стати однією з найголовніших задач суспільства.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Абрамчук Василь Степанович, м. Вінниця, Україна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

професор, доцент кафедри математики та інформатики інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Бабюк Дмитро Олександрович, м. Вінниця, Україна

аспірант Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Абрамчук Ігор Васильович, м. Вінниця, Україна, Вінницький національний технічний університет

кандидат технічних наук, викладач кафедри вищої математики інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького національного технічного університету

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Абрамчук, В., Бабюк, Д., & Абрамчук, І. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 131–134. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2616

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4