ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Бойчук Алла Петрівна, м. Івано-Франківськ, Україна

Ключові слова:

практична підготовка, фахівець, агротуристична діяльність, активні методи навчання, навчальновиробнича практика, позааудиторна робота, компетенції, виїзне практичне заняття, ділова гра

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню форм практичної підготовки майбутніх фахівців до організації та ведення агротуристичної діяльності. Досвід існування агротуристичної галузі показує, що підготовка кадрів для сфери туризму не повною мірою відповідає потребам агротуристичної індустрії Зазначається, що практична підготовка виконує найважливіше завдання в процесі навчання майбутніх фахівців з організації агротуризму та допомагає отримати професійно-практичні навички роботи агротуристичного спрямування. Мета навчально-практичних форм та методів підготовки кадрів максимально спрямована на вдосконалення компетенцій в області майбутньої спеціальності Визначено основні напрямки практичної підготовки майбутніх фахівців агротуризму: активні методи навчання, навчально-виробнича практика, поза аудиторна робота. Автор наголошує, що активні методи навчання вирізняються високим ступенем наближення студентської аудиторії до умов професійної діяльності, до конкретних ситуацій. Практичне виконання робіт у агротуристичних садибах дозволяє сформувати у студентів професійні компетенції фахівця агротуризму, уміння керувати технологіями ведення агротуристичної діяльності. Для закріплення теоретичних знань і отримання практичних навичок застосовуються виїзні практичні заняття, ділові ігри, тренінги, конференції. В процесі проведення різних форм практичної підготовки здійснюється також формування нових знань, вмінь та навичок, пов'язаних зі специфікою виробничого процесу в агротуризмі.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Бойчук Алла Петрівна, м. Івано-Франківськ, Україна

аспірант кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Бойчук, А. (2021). ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ АГРОТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 146–150. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2620

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4