МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Вовчаста Наталія Ярославівна, м. Львів, Україна Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Ключові слова:

фахівець, цивільний захист, знання, професійна іншомовна підготовка, дисципліна, професійна діяльність,комунікативні навички, методологічні підходи

Анотація

У статті обґрунтовані основних положень моделювання системи професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту. Виявлено специфіку гуманітарної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту та показано доцільність використання інтегративного, системного, синергетичного та інших методологічних підходів. Визначено мету іншомовної підготовки майбутнього фахівця як формування особистості, здатної до співіснування з представниками інших мов і культур, прагнучої до саморозвитку і самореалізації, підвищення рівня освіченості й розширення кругозору, з розвиненими комунікативними навичками, що дозволяють їй вільно спілкуватися з партнерами з інших країн. Обгрунтовано принципи (гуманізації, природовідповідності, культуровідповідності, індивідуалізації та ін.), компоненти готовності до іншомовного спілкування майбутніх фахівців цивільного захисту (мотиваційно-цільовий, знаннєвоінформаційний, діяльнісно-операційний та особистісно-ціннісний) та педагогічні умови: урахування особливостей професійної діяльності фахівців цивільного захисту. Представлено графічне зображення запронованої моделі.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вовчаста Наталія Ярославівна, м. Львів, Україна , Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

кандидат педагогічних наук, доцент Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

Опубліковано

2021-03-25

Як цитувати

Вовчаста, Н. (2021). МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 161–165. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2624

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4