ЗАГАЛЬНІ ТА ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Ільєнко Олена Львівна, м. Харків, Україна Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Ключові слова:

компетентності, загальні компетентності, фахові компетентності, фахівець, конкурентоспроможний фахівець, муніципальна економіка, професійна підготовка, модель фахівця

Анотація

Метою статті є уточнення основних загальних та фахових компетентностей майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки. Обґрунтовано, що це є передумовою його ефективної професійної підготовки. На підставі аналізу літератури з проблеми наведено список із тридцяти однієї ключової загальної компетентності майбутнього конкурентоспроможного фахівця, серед яких найважливішими є: уміння спілкуватися другою мовою; уміння бути критичним та самокритичним; уміння планувати час та керувати ним; здатність продукувати нові ідеї (творчість); здатність шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел; уміння ідентифікувати, формулювати та розв’язувати задачі; уміння застосовувати знання в практичних ситуаціях; уміння приймати обґрунтовані рішення; уміння працювати в команді; уміння думати абстрактно, аналізувати та синтезувати; підприємницький дух, ініціативність; навички взаємодії та міжособистісні навички; уміння розробляти та керувати проектами; уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю; визначеність та наполегливість при виконанні отриманих завдань та покладеної відповідальності; уміння працювати самостійно; навички використання інформаційних та комунікативних технологій;; уміння адаптуватися до нових ситуацій; уміння оцінювати та підтримувати якість виконаної роботи. Спираючись на вивчення виокремлених в межах проекту Тюнінг фахових компетентностей у галузі Бізнес, а також на підставі аналізу вимог до знань, вмінь та навичок, що висуваються до фахівця муніципальної економіки в освітньопрофесійній програмі підготовки магістра за спеціальностями галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво, у статті уточнено основні фахові компетентності майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Ільєнко Олена Львівна, м. Харків, Україна, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

 кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Опубліковано

2021-03-26

Як цитувати

Ільєнко, О. (2021). ЗАГАЛЬНІ ТА ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 211–214. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2637

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4