ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор(и)

  • Киналь Анна Юріївна, м. Вінниця, Україна

Ключові слова:

інформаційна компетентність, професійна компетентність, ключові компетентності, структурні компоненти інформаційної компетентності, змістові характеристики компонентів інформаційної компетентності, когнітивний компонент підструктури особистості, операційний компонент підструктури особистості, мотиваційний компонент підструктури особистості, ціннісно-рефлексивний компонент підструктури особистості, емоційно-вольовий компонент підструктури особистості

Анотація

Стаття є аналітичним узагальненням теоретичних психолого-педагогічних наробок вітчизняних та зарубіжних науковців з проблематики професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ. У статті висвітлено процес професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, формування ключових професійних компетентностей педагога у ВНЗ; охарактеризовано поняття інформаційної компетентності як однієї з ключових у структурі професійної компетентності; визначено роль інформаційної компетентності як необхідної умови розвитку інших професійних компетентностей майбутнього фахівця; виокремлено три основних підходи до структурування інформаційної компетентності, описано змістові характеристики структурних компонентів інформаційної компетентності вчителя іноземної мови відповідно до напрямків професійної діяльності (методичної, наукової, навчальної та самоосвітньої), видів обробки інформації (отримання, оцінювання, організація, використання, передача та етика використання інформації) та підструктур особистості (когнітивний, операційний, мотиваційний, ціннісно-рефлексивний та емоційно-вольовий). Інформаційна компетентність є однією із важливих складових професійної компетентності, оскільки забезпечує реалізацію професійних знань, умінь та навиків майбутнього вчителя. Інформаційна компетентність виступає системною професійно-особистісною характеристикою майбутнього вчителя філологічних спеціальностей, що включає мотиви, цілі, ціннісні орієнтації, вимагає сукупність знань, форм і способів їх використання в інформаційному просторі, та вміння передати ці уміння суб‘єктам навчання.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Киналь Анна Юріївна, м. Вінниця, Україна

аспірантка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, заклад «Вінницький технічний ліцей»

Опубліковано

2021-03-26

Як цитувати

Киналь, А. (2021). ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 223–228. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2640

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4