СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Автор(и)

  • Копняк Катерина Валентинівна, м. Вінниця, Україна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Ключові слова:

компетентність, компетенція, компетентнісний підхід, професійна компетентність, фахова підготовка, професійна компетентність економіста, компоненти професійної компетентності, групи компетентностей, майбутні економісти

Анотація

Протягом останнього десятиліття намітилася позитивна тенденція до переходу від кваліфікаційної моделі випускника ВНЗ до компетентнісної, де цілі освіти пов’язуються не тільки з виконанням конкретних фахових функцій, але й з інтегрованими вимогами до результату освітнього процесу. У статті проаналізований зміст понять «компетентність», «компетенція», «компетентнісний підхід», «професійна компетентність майбутнього економіста». Остання розглядається як інтегративна комплексна характеристика, що являє собою систему знань, умінь, навичок, ціннісних та особистісних якостей фахівця, керуючись якими він визначає цілі своєї діяльності та здатен виконувати професійно-соціальні обов’язки. Розглянуто та проаналізовано різні підходи до виділення складових в структурі професійної компетентності економіста. Запропоновано уточнену структуру та визначено особливості професійної компетентності економіста як системи взаємопов’язаних компетентностей на основі функціонального підходу. У структурі професійної компетентності пропонується виділяти загальноекономічну, організаційну, управлінську, комунікативну, аналітичну, прогностичну, контрольну, планувальну, обліково-статистичну та інформаційну компетентності.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Копняк Катерина Валентинівна, м. Вінниця, Україна , Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

старший викладач кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем

Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

Опубліковано

2021-03-29

Як цитувати

Копняк, К. (2021). СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 245–250. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2661

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4