АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Автор(и)

  • Мартинюк Олена Володимирівна, м. Хмельницький, Україна Хмельницький національний університет

Ключові слова:

аудитивні уміння, аудіювання, стратегічний підхід, стратегія аудіювання, аудіо та відеофрагмент, здогадка, прогнозування, фонові знання

Анотація

У статті проаналізовано зарубіжний педагогічний досвід активізації процесу формування аудитивних умінь студентів на заняттях з іноземної мови. Розглянуто основні підходи до навчання аудіювання, як виду мовленнєвої діяльності, в історичному контексті (енвайронменталістський, іннатистський, інтеракціоністський, компетентісний, стратегічний). Доведено, що першочерговим завданням викладача є організація аудіювання як свідомого процесу, під час якого увага акцентується не лише на кінцевому результаті, а й на самому механізмі його досягнення. У сучасній зарубіжній педагогіці стратегічний підхід до організації аудіювання, висвітлений Д. Мендельсоном, базується на формуванні у студентів власних метакогнітивних, когнітивних, соціальних та емоційних стратегій прослуховування і сприйняття матеріалу. Ефективність аудіювання забезпечується: залученням студентів до його організації (обрання матеріалів для прослуховування, запис власних аудіотекстів, розробка завдань для аудіювання, аналіз проблем сприйняття іншомовного мовлення на слух); відповідністю змісту і складності матеріалів реальним потребам і рівню підготовки студентів; використанням відеофрагментів з розмовною іноземною мовою; урізноманітненням видів аудіювання; врахуванням важливості фонових знань; навчальним, а не контрольним характером аудіювання; акцентуванням уваги на висуванні гіпотез та прогнозуванні. Схарактеризовано механізм удосконалення традиційної методики навчання аудіювання Г. Уайт, який передбачає підготовку успішних слухачів, допомогу студентам в розробці власних аудіо та відеоматеріалів з завданнями до них, формування аудитивних мікронавичок, адаптацію навчальних матеріалів, проекти з аудіювання. Розглянуто прийоми активного залучення студентів до процесу аудіювання (гра «Вийдіть з класу», «Екскурсія містом», «Послідовна історія»). Зазначено перспективи подальших наукових розвідок у цій площині.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Мартинюк Олена Володимирівна, м. Хмельницький, Україна , Хмельницький національний університет

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики іноземної мови та методики викладання факультету міжнародних відносин Хмельницького національного університету

Опубліковано

2021-03-29

Як цитувати

Мартинюк, О. (2021). АКТИВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ АУДИТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 263–267. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2665

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4