ВЕКТОРИ ІНТЕГРАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-АТЕСТАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ СВІТИ

Автор(и)

  • Чумак Лариса Володимирівна, м. Херсон, Україна КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Ключові слова:

педагогічна інтеграція, педагогічні підходи, інтегративний навчально-атестаційний комплекс розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти

Анотація

У статті розглядаються вектори інтегративності навчально-атестаційного комплексу розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти в якості технологічного інструментарію функціонування означеної педагогічної конструкти. Автор уважає, що розвиток професіоналізму філолога засобом інтегрального навчально-атестаційного комплексу допомагає: виявляти нагальні потреби у фаховому зростанні філологів; опановувати спеціальні та об’єктивні знання й епістомологічне пізнання; оволодівати навичками дидактичнометодичної мобільності; встановлювати ієрархію за порядком значимості та визначати стратегії конструктивного вирішення професійних проблем; відходити від пануючих педагогічних стереотипів ініціюванням нововведень, упровадженням інновацій та творчим пошуком моделей і технологій організації навчально-виховного процесу та ін. Конструктивністю функціональності векторів інтегративності (у контексті: врахування існування інтеграційних процесів на макро- і мікро- рівнях; реалізації концептуальних положень педагогічних (системного, компетентнісного, андрагогічного, акмеологічного та ін.) підходів у навчальному процесі курсової підготовки; оптимізації взаємозв’язку науки й освіти; дієвості педагогічної інтеграції у рамках розробленого ІНАКу (інтегрального навчально-атестаційного комплексу розвитку професійної майстерності вчителя зарубіжної літератури в системі післядипломної освіти), в якості його технологічного інструментарію передбачається не тільки інтенсифікація науково-практичної підготовки філологів і на рівні самоосвіти, і у шкільному середовищі, і в період підвищення кваліфікації в закладах неперервної освіти, а й покращення власної педагогічної системи літератора в цілому.

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Чумак Лариса Володимирівна, м. Херсон, Україна , КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

Опубліковано

2021-03-31

Як цитувати

Чумак, Л. (2021). ВЕКТОРИ ІНТЕГРАТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-АТЕСТАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ СВІТИ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 352–355. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2688

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 4