ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Євгеній Семенов

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-58-65

Ключові слова:

цифрові технології, інформація, електронний формат, електронний підручник, смартфон, освітній процес, освітня мережа

Анотація

Сучасні цифрові технології змінюють світосприйняття і впливають на широке
впровадження різноманітних гаджетів, що є запорукою стрімкого поширення інформації у
цифровому вигляді. Постійно зростаючий темп накопичення інформації, у тому числі професійної,
призводить до того, що знання та навички, які надаються студентам в перші роки навчання, після
завершення навчання в закладі освіти вже можуть бути застарілими. Це, в першу чергу, стосується
тих навчальних дисциплін, які тісно пов’язані з застосуванням в професійній діяльності цифрових
технологій. Для багатьох навчальних дисциплін підручник у класичній формі, віддрукований на
папері, вже не може у повному об’ємі бути джерелом актуальної інформації. Виникає потреба у
підручниках, які можна оперативно редагувати та доповнювати. Дану проблематику вирішують
електронні підручники. Створення таких засобів навчання дозволяє швидко змінювати навчальний
контент в залежності від впровадження нових технологій у різних галузях життєдіяльності людини,
а особливо у галузі цифрових технологій.
У статті проаналізовано поняття «електронний підручник», виділено перспективні напрями
розвитку електронного підручника з трансформацією у глобальну онлайн систему освіти в цілому.
Запропонована класифікація користувачів електронних підручників в залежності від потреб та типів
сприйняття інформації. Перспективною є можливість створення загальнодоступної сукупності
електронних підручників з можливістю коментування їх змісту, використання інтерактивного
змісту, роботи в режимі редагування і доповнення інформації, перетворення електронного
підручника на платформу для спілкування автора з читачами. Запропоновані методики роботи з
електронними підручниками в режимі спільного доступу р реалізацією розділених прав для різних
типів користувачів.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Євгеній Семенов

    доктор філософії, асистент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
    Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського,
    м. Вінниця, Україна

Посилання

H. J. Lee, C. Messon and A. Y. Kok-Lim (2013) Can an electronic textbook be part of K-12 education?:

Challenges, technological solutions and open issues. Turkish online journal of Educational Technology. Vd.12.

No1. Р. 32-44.

Козлов О. А., Солодова Е. А., Холодоз Е. Н. (1995) Некоторые аспекты создания и применения

компьютеризированного учебника. Информатика и образование. No 3. С. 97–99.

Гриценко В. И., Довгялло А. М. (1992) Компьютерная технология обучения. Словарь-справочник. Киев :

Наукова думка. 650 с.

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. (2011) Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній професійній освіті.

Модернізація професійної освіти і навчання:проблеми, пошуки і перспективи. К.: Інститут професійно-

технічної освіти НАПН України. Вип. 1. С. 41–50.

Балалаєва О. Ю. (2014) Еволюція поняття “електронний підручник”. Наукові записки Рівненського

державного гуманітарного університету. Вип. 9 (52). С. 22-25.

Семенов Є. К. (2020) Використання в підготовці педагогів професійного навчання соціальних мереж та

освітніх платформ. Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічногго університету.

Вип. 43. С. 194.- 2021.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 58-65. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-58-65