2022: Випуск 63

					Дивитися 2022: Випуск 63

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2022. Вип. 63. 220 с.

Опубліковано: 2022-05-10

Весь випуск

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 2

РОЗДІЛ 3