ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МИСТЕЦТВА ДО ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

 • Ірина Барановська
 • Олена Демченко
 • Оксана Граб

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-78-87

Ключові слова:

проєкт, вчитель початкових класів, вчитель мистецтва, soft skills, театральне мистецтво, театралізована діяльність

Анотація

В статті порушується важливе питання реформування системи вищої освіти,
впровадження в освітній процес вищих педагогічних університетів інноваційних технологій
навчання. Окреслено характерні тенденції у розвитку суспільства, з’ясовано важливі проблеми
сьогодення, вивчено потреби ринку праці. Визначено напрями розв’язання проблеми формування
soft skills учнів засобами театралізованої діяльності. Інноваційним інструментом підготовки
майбутніх учителів до формування soft skills дітей засобами театралізованої діяльності визнано
метод проєктів. З’ясовано, що професія вчителя початкових класів та мистецтва пов’язана з різного
роду напруженими ситуаціями, що мають, як позитивно, так і негативне забарвлене підґрунтя.
Педагогічну творчість визнано основою успіху вчителя. Визначено перелік soft skills майбутніх
учителів: творче мислення, емоційний інтелект, ефективне використання ресурсів та ефективне
спілкування, командна робота. Ці навички визнано життєво необхідними для учнів та студентів.
Засобом формування soft skills навичок обрано театральне мистецтва. Дано визначення поняттю
театралізована діяльність.
Представлено результати опитування вчителів-практиків та учнів 3-4 класів, що допомогли
визначити наявні в системі української освіти суперечності. Узагальнено і показано роботу з
упровадження в освітній процес Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського проєкту Еразмус + (Модуль Jean Monnet) 620252-EPP-1-2020-1-UA-
EPPJMO-MODULE «EU experience of soft skills development of preschool and primary school-age children by theatre activities in teacher training». Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів
означеної проблеми. Подальших досліджень потребує розробка інтегрованих освітніх програм,
робота над створенням університету третього покоління.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Ірина Барановська

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін
  дошкільної та початкової освіти
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Олена Демченко

  кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету дошкільної
  і початкової освіти імені Валентини Волошиної
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

 • Оксана Граб

  старший концертмейстер кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти
  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського,
  м. Вінниця, Україна

Посилання

Система засобів ефективного впливу на емоційний розвиток дітей. URL: https://emotsijno-osobistisnij-

rozvitok-ditej-v-umovakh-sim-ji.webnode.com.ua/sistema-zasobiv-efektivnogo-vplivu-na-emotsijnij-rozvitok-

ditej-doshkilnogo-viku

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи (2016). URL:

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Лазаренко Н.І. (2019) Професійна підготовка вчителів у педагогічних університетах України в умовах

євроінтеграції: монографія. Вінниця : ТОВ «Друк». 389 с.

Андрущенко Т.В. (2016) Ціннісна палітра європейського простору освіти (український вимір). Науковий

часопис. нац. пед. ун ту ім. М.П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки. Вип. 4. С. 107 – 111.

Mozgalova, N.G., Baranovska, I.G., Hlazunova, I.K., Mikhalishen, A.V., & Kazmirchuk,N.S. (2021).

Methodological foundations of soft skills of musical art teachers in pedagogical institutions of higher education.

Linguistics and Culture Review, 5(S2), 317- 327. https://doi.org/10.37028/lingcure.v5nS2.1355

Демченко О. (2021) Європейські орієнтири у підготовці майбутніх педагогів до використання театру в

соціально-виховній роботі. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті

наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної

Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 22-23 квітня 2021 р.) / за ред.

О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля, 2021. Вип. 10. С.467-471.

Жовнич О., Стахова І. Підготовка майбутніх педагогів до використання театральної діяльності у соціально-

виховній роботі: європейський контекст. Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів V Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 22-23 квітня 2021 р.) /

за ред. О.А.Голюк ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. Вип. 10. С. 479-483.

Титаренко Т. (2013) Сучасна психологія особистості. 238 с

Макаренко Л. (2008) Все про театр і дитячу театралізовану діяльність. 128 с.

Шахрай В. М. (2011) Театральне мистецтво як чинник оптимізації взаємодії особистості та соціуму.

Народна освіта: електрон. наук. фахове вид. 2011. Вип. No 1 (13). URL: http://narodnaosvita.kiev.ua/

Narodna_osvita/vupysku/13/statti/shahrai.ht82

Завантаження

Опубліковано

2022-09-14

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2

Як цитувати

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ І МИСТЕЦТВА ДО ФОРМУВАННЯ SOFT SKILLS ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 78-87. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-78-87

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають