СТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ МОЛОДІ В РЕГІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

Автор(и)

  • Демченко Олена Петрівна, м. Глухів, Україна Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Ключові слова:

соціальна обдарованість, суб’єкт, суб’єктність, простір, освітній простір, культурно-освітній простір, культурно-освітній простір для розвитку соціальної обдарованості

Анотація

У статті обґрунтовано, що дослідження теоретичних і практичних аспектів розвитку соціальної обдарованості необхідно здійснювати в контексті концепції освітнього простору, що дозволить моделювати сприятливі умови для самореалізації обдарованої особистості. Ідентифіковано категорію «культурно-освітній простір для розвитку соціальної обдарованості» та експліковано як інтегративний соціально-педагогічний конструкт, що об’єднує різнорівневі соціально-культурні та навчально-виховні умови, природні й спеціально змодельовані, педагогічно структуровані й упорядковані. Визначено домінантні параметри як психолого-педагогічні координати, на які потрібно орієнтуватися в процесі його моделювання. Показано, що для успішної «селекції» дітей з ознаками соціальної обдарованості доречним є змістове наповнення простору соціокультурними смислами та формування його в регіональному контексті. Такий феномен представлено в ракурсі субʾєкт-субʾєктного підходу, що передбачає взаємодію середовищ і особистостей. Акцентовано на необхідності формування суб’єктності соціально обдарованої особистості в процесі її взаємодії з усіма його підструктурами, елементами та суб’єктами. Доведено, що системотвірним елементом культурно-освітнього простору є активність самої соціально обдарованої особистості, її поведінка як суб’єктивна складова .

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Демченко Олена Петрівна, м. Глухів, Україна , Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидат педагогічний наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Опубліковано

2021-03-22

Як цитувати

Демченко, О. (2021). СТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ МОЛОДІ В РЕГІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ . Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, (45), 19–25. вилучено із https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/2588

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1