2022: Випуск 64

					Дивитися 2022: Випуск 64

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Вінниця: ТОВ «Друк плюс», 2022. Вип. 64. 277 с.

Опубліковано: 2022-06-23

РОЗДІЛ 2

РОЗДІЛ 3