ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ФІНЛЯНДІЇ

Автор(и)

  • Юлія Білик Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Ключові слова:

міжнародний досвід, дистанційне навчання, цифрова інфраструктура, підготовка вчителів початкової школи

Анотація

. У статті розглядається питання організації дистанційного навчання в початковій ланці
освіти в Фінляндії в період карантину в зв’язку з COVID-19. Пандемія внесла неочікувані
корективи в освітній процес усіх країн світу на всіх рівнях: від закладів дошкільної до вищої
освіти. Початкова школа виявилась найбільш вразливою під час вимушеного введення
карантинних обмежень, адже процес цифровізації освітнього середовища потребує від учнів
молодших класів певного рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями. Для того,
щоб освітній процес був результативним, необхідні великі зусилля у налагодженні взаємозв’язків
між вчителями, учнями та батьками. Вагомим чинником виступає готовність вчителя до
організації дистанційного навчання.
Аналізуються дані міжнародних досліджень, які свідчать про відносно легкий та успішний перехід
фінської освіти до дистанційного формату освіти, що пов’язано із високим рівнем диджітилізації
та роботою освітян з віртуальними середовищами та платформами ще до кризи, що виникла
внаслідок карантинних обмежень, зумовлених поширенням коронавірусу SARS-CoV-2.
Охарактеризовано особливості магістерської програми підготовки вчителів у Фінляндії,
спрямованої на формування у майбутніх учителів початкових класів високого рівня цифрових
навичок та готовності до опанування, впровадження і створення інновацій в галузі освіти.
Виявлено, що причиною успішного переходу до дистанційного навчання є наявність цифрових
ресурсів та високий рівень цифрової інфраструктури фінської освіти. Перераховано умови якісної
організації дистанційного навчання в початковій освіті. Названо найбільш поширені онлайн
середовища та платформи для здійснення дистанційного навчання.
Важливим чинником підвищення якості дистанційної освіти є професійна методико-практична
підготовка вчителів у галузі інформаційних технологій, мережевих систем та віртуальних
середовищ. Розвиток дистанційної освіти в Україні потребує державної підтримки, розробки і
нарощення сучасної високопродуктивної технологічної інфраструктури та науково-методичного
вдосконалення.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Юлія Білик, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

    аспірантка кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами,
    Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Посилання

Finnish National Agency for Education. (2020b). Distance education in Finland during the COVID-19 crisis.

Initial observations.

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/distance-education-in-finland-during-covid19_ initial-observations.pdf.

Ville Mankki (2021) Primary Teachers’ Principles for High-Quality Distance Teaching During COVID-19,

Scandinavian Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00313831.2021.1939141.

School Education Gateway (2020, June 8). Survey on online and distance learning – Results.

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/viewpoints/ surveys/survey-on-online-teaching.htm

Alustavien tutkimustulosten mukaan etäopiskelu korona-aikana oli oppilaille vaativaa 26.06.2020 Turun

yliopisto, Finland.

https://www.utu.fi/fi/ ajankohtaista/uutinen/alustavien-tutkimustulosten-mukaan-etaopiskelu-korona-aikana-oli-oppilaille.

Lavonen J. (2020) Curriculum and Teacher Education Reforms in Finland That Support the Development of

Competences for the Twenty-First Century. In: Reimers F. (eds) Audacious Education Purposes. Springer,

Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41882-3_3.

Eduardo Andere M. (2021, August 30). Why were Finnish schools so successful with distance and in-person

learning during the pandemic? Oxford University Press’s. Retrieved from:

https://blog.oup.com/2021/08/why-were-finnish-schools-so-successful-with-distance-and-in-person-learning-during-the-pandemic/.

Digibarometri 2021: Vuosikymmen verkkokauppaa ja alustataloutta, Taloustieto Oy, Helsinki. Mattila,

Pajarinen, Seppälä, Mäkäräinen, Neuvonen (2021).

https://www.etla.fi/en/publications/digibarometri-2021-vuosikymmen-verkkokauppaa-ja-alustataloutta/

Lavonen J., Salmela-Aro K. (2021, September 15) Experiences of Moving Quickly to Distance Teaching and

Learning at All Levels of Education in Finland. In: Reimers F.M. (eds) Primary and Secondary Education

During Covid-19. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81500-4_4.

The Finnish education system. https://www.infofinland.fi/en/living-in-finland/education/the-finnish-education-

system.

Петренко Сергій. Аспекти професійної підготовки майбутніх вчителів початкової школи в закладах

вищої освіти Фінляндії: формування інформаційно-комунікаційної компетентності. Інноватика у

вихованні No 10 (2019) c. 213–220. DOI: https://doi.org/10.35619/iiu.v1i10.204. URL:

https://ojs.itup.com.ua/index.php/ iiu/ article/view/204

Зарубіжний досвід професійної підготовки педагогів : аналітичні матеріали / Авшенюк Н.М., Дяченко

Л.М., Котун К.В., Марусинець М.М., Огієнко О.І., Сулима О.В., Постригач Н.О... Київ : ДКС «Центр»,

83 с. URL: http://lib.iitta.gov.ua/708029/

ySkills. (2020). Horizon 2020 project. https://yskills.eu/

Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T., & Duckworth, D. (2019). Preparing for Life in a Digital World.

IEA International Computer and Information Literacy Study 2018: International Report.

https://www.iea.nl/sites/default/files/2019-11/ICILS%202019%20Digital% 20final%2004112019.pdf

UNESCO. (2020). Policy brief: Education during COVID-19 and beyond. United Nations.

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf

Katsomusaineiden etäopetus Turun kaupungin peruskoulut

https://blog.edu.turku.fi/etaopetus/tietoa-etaopetuksesta/

Ahtiainen, R., Asikainen, M., Heikonen, L., Hienonen, N. Hotulainen, R., Lindfors, R., Lindgren, E.,

Lintuvuori, M., Oinas, S., Rimpelä, A., & Vainikainen, M. -P. (2020). Koulunkäynti, opetus ja hyvinvointi

kouluyhteisössä koronaepidemian aikana: Ensitulokset Schooling, teaching and well-being in the school

community during the pandemic: First results.. Helsingin yliopisto: Koulutuksen arviointikeskus University of

Helsinki: Centre for Assessment.

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/ koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/koronakevat-kuormitti-huoltajia-ja-opettajia-oppilaiden-kokemukset-etaopetuksesta-vaihtelivat

Opetushallitus. 01.03.2021 Muistilista etäopetukseen siirtymisestä peruskoulun yläluokilla.

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2021/muistilista-etaopetukseen-siirtymisesta-peruskoulun-ylaluokilla

Мандровний О. М. Все, що ми не знали про фінську систему освіти методичний довідник. Словесники

Славутича. URL: https://cutt.ly/WT2Iu2p.

Wilma – turvallinen palvelu kaikille kouluarkeen ja varhaiskasvatukseen. https://www.visma.fi/wilma/

Електронні інструменти. Як у фінських школах застосовують цифрові навчальні середовища. 20.08.2019

URL:

https://osvitanova.com.ua/posts/2714-elektronni-instrumenty-yak-u-finskykh-shkolakh-zastosovuiut-tsyfrovi- navchalni-seredovyshcha

Mikä ViLLE? https://oppimisanalytiikka.fi/ville#esittely

LukiMat. http://www.lukimat.fi/lukimat-en

Studeo. https://www.studeo.fi/

Darling-Hammond, L., & Hyler, M. E. (2020). Preparing educators for the time of COVID ... and beyond. European Journal of Teacher Education, 43(4), 457–465. https://doi.org/ 10.1080/ 02619768. 2020.1816961.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 1

Як цитувати

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ ФІНЛЯНДІЇ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 32-40. https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/view/5035