РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

 • Леся Старовойт Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
 • Лариса Ліхіцька Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-64-147-160

Ключові слова:

розвиток; художньо-творчі здібності; дошкільний вік; декоративно-ужиткове мистецтво

Анотація

Стаття присвячена актуальній та соціально значущій проблемі розвитку художньотворчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами декоративно-ужиткового
мистецтва. Дошкільний вік як початковий етап соціалізації дитини потребує особливої уваги.
Саме зі вступом дитини до закладу дошкільної освіти стає можливим цілеспрямований
педагогічний вплив на її особистість. Використання творів декоративно-ужиткового мистецтва в
освітньому процесі є суттєвим вкладом у формування художньо-естетичного світогляду дітей
дошкільного віку. Одним з ефективних засобів розвитку художньо-творчих здібностей дітей є
предметно-перетворювальна діяльність. Адже це сприяє формуванню особистісної позиції дитини,
бажанню до самовираження, розвитку здібностей до творчої діяльності, формуванню вмінь
розуміти художній образ тощо. У статті розкрито теоретико-методологічні засади дослідження проблеми розвитку художньотворчих здібностей дітей дошкільного віку; здійснено дефінітивний аналіз художньо-творчого
розвитку особистості; окреслено психолого-педагогічні особливості використання творів
декоративно-ужиткового мистецтва у роботі з дошкільниками; визначено сучасний стан
використання декоративно-ужиткового мистецтва у розвитку художньо-творчих здібностей дітей
старшого дошкільного віку; виокремлено критерії та показники розвитку художньо-творчих
здібностей: емоційно-аксіологічний критерій (інтерес до декоративно-ужиткового мистецтва,
емоційно-аксіологічне ставлення до народного мистецтва); когнітивно-асоціативний критерій
(сформованість художньо-образних знань та уявлень, художньо-творча ерудиція, здатність до
художнього асоціювання); творчо-діяльнісний критерій (художньо-творчі уміння, творча
активність у різних видах декоративно-ужиткового мистецтва); уточнено педагогічні умови
розвитку художньо-творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами декоративноужиткового мистецтва, представлена динаміка розвитку художньо-творчих здібностей дітей
старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення з творами декоративно-ужиткового мистецтва.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Леся Старовойт, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

  кандидат педагогічних наук, доцент,
  завідувач кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти
  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

 • Лариса Ліхіцька, Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти
  Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Посилання

Закон України Про освіту (2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

(дата звернення: 06.12.21)

Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") (1993).

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п#Text (дата звернення: 06.12.21)

Базовий компонент дошкільної освіти (2012). URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-

osvita/bazovijkomponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini?=print (дата звернення: 06.12.21)

Starovoit L. (2016). Psychological and pedagogical aspects of preschoolers creative development in the process

of creative labor training. Zbior artykułow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej

«Pedagogika.Wspołczesne tendencje w nauce i edukacj». Warszawa. Р. 84-87

Lazarenko N. I., Brovchak L. S., Starovoit L. V. (2019). The development of musical intelligence in junior

schoolchildren during the lessons of the artistic cycle. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings

of the International Scientific Conference. Vol. IV. P. 422–439.

URL: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/3999

Завантаження

Опубліковано

2022-09-13

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2

Як цитувати

РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 147-160. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-64-147-160