ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31652/

Ключові слова:

аксіологія; ціннісні орієнтації; художня діяльність; молодший шкільний вік

Анотація

Стаття присвячена актуальній та соціально значущій проблемі формування ціннісних орієнтацій дітей у процесі художньої діяльності. Молодший шкільний вік як початковий етап соціалізації дитини потребує особливої уваги. Саме зі вступом дитини до закладу загальної середньої освіти стає можливим цілеспрямований педагогічний вплив на її особистість. Художня діяльність в освітньому процесі є суттєвим підґрунтям у формуванні ціннісних орієнтацій дітей. Адже це сприяє формуванню особистісної позиції дитини, бажанню до самовираження, розвитку пізнавальних інтересів, формуванню вмінь розуміти художній образ тощо. Ціннісні орієнтації є сукупністю цінностей, переконань і уявлень, які визначають те, що для конкретної особи чи спільноти є важливим, цінним та прийнятним в житті. У статті розкрито теоретико-методологічні засади дослідження проблеми формування ціннісних орієнтацій дітей в процесі художньої діяльності; проаналізовано вплив вікових та індивідуальних особливостей на процес формування ціннісних орієнтацій молодших школярів; визначено педагогічні можливості художньої діяльності у формуванні ціннісних орієнтацій молодших школярів, визначено критерії та показниками сформованості ціннісних орієнтацій дітей у процесі художньої діяльності. У статті окреслено шляхи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі художньої діяльності; уточнено педагогічні умови оптимізації формування у молодших школярів ціннісних орієнтацій у процесі художньої діяльності, окреслено методичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі художньої діяльності; розкрито особливості аксіологічного підходу у процесі художньої діяльності як навчальна вимога часу, визначено показники методичної готовності вчителів до формування у молодших школярів ціннісних орієнтацій у процесі художньої діяльності.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

  • Старовойт Леся Василівна

    кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

  • Якименко Юлія Ігорівна

    асистент кафедри мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Посилання

Закон України Про освіту (2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 06.12.21)

Бех І. Д. (2015). Вибрані наукові праці. Виховання особистості. Т.2. Чернівці. 640 с.

Масол Л. (2019). Нова українська школа: Методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво». Навчально-методичний посібник. Київ. 208 с.

Lazarenko N. I., Brovchak L. S., Starovoit L. V. (2019). The development of musical intelligence in junior schoolchildren during the lessons of the artistic cycle. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference. Vol. IV. P. 422–439. URL: http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/3999

Завантаження

Опубліковано

2024-04-11

Як цитувати

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. (2024). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 71, 108-116. https://doi.org/10.31652/