ВИКОРИСТАННЯ АУТЕНТИЧНИХ АНІМАЦІЙНИХ АУДІО ТА ВІДЕО ОНЛАЙН РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ГІБРІДНОГО НАВЧАННЯ В АКАДЕМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

 • Наталія Іванова
 • Ірина Марчук
 • Віталій Орлов

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-141-153

Ключові слова:

автентичні онлайн ресурси, анімовані аудіовідеоматеріали, академічне середовище, вивчення іноземної мови, професійно орієнтовані ААВМ, екпедитивність

Анотація

У статті обґрунтовується використання автентичних анімованих аудіо та відео онлайн
ресурсів в контексті гібридного навчання в академічному середовищі. З цією метою представлено
досвід використання аудіовідеоматеріалів французького сайту https://www.1jour1actu.com в процесі
викладання французької мови як іноземної в університеті. Описано структуру сайту та його основні
рубрики ARTICLES / VIDÉOS / PODCASTS, кожна з яких має певний лінгводидактичний потенціал.
Відзначено етапи й особливості роботи в аудиторії з матеріалами, що наповнюють рубрики сайту.
Компоненти, що є складовими рубрики VIDÉOS, визначено як анімовані аудіовідеоматеріали
(ААВМ), основною властивістю яких визнана їх експедитивність. Термін “експедитивність”,
вперше введений нами для більш точного опису параметрів ААВМ на лінгводидактичному рівні,
цілком відбиває основні особливості досліджуваних ААВМ, що проявляються в інформаційній
насиченості і високій інформаційної щільності матеріалу; динамічності, видовищності,
раціональності і лаконічності в пред'явленні інформації; комфортності сприйняття; обмеженій
тривалості; відсутності необґрунтованих пауз і відволікаючих факторів. Крім того, досліджувані
ААВМ сайту https://www.1jour1actu.com характеризуються автентичністю, функціональністю,
емоційною насиченістю та інтонаційною оформленістю, доступністю. Відібрано 226 ААВМ, що
мають професійну спрямованість на тих майбутніх соціологів і політологів, які вивчають
французьку мову. Здійснено класифікацію соціокультурно й професійно маркованих ААВМ за
тематичним принципом, домінантою якого є координація з майбутньою спеціальністю учнів.
Перспективними є подальші методичні розробки з використання аудіовідеоматеріалів цього сайту
при вивченні французької мови в академічному середовищі. Крім того, потрібно описати з
навчальною метою інші рубрики сайту.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографії авторів

 • Наталія Іванова

  кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів
  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
  м. Одеса, Україна

 • Ірина Марчук

  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів
  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
  м. Одеса, Україна

 • Віталій Орлов

  старший викладач кафедри іноземних мов гуманітарних факультетів
  Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
  м. Одеса, Україна

Посилання

1 jour, 1 actu, Ressource électronique.. Accessible à: https://www.1jour1actu.com/.

(Consulté le 29 novembre 2021).

Тимонін А. М., Григор’єв М. В. (2019-2020). Методичні рекомендації з навчальної дисципліни практика

перекладу. Французька мова (друга) 3 курс. Харків, 7 с.

Мельник П. Ю. (2019). S’entraîner à la compréhension orale avec 1 jour, 1 question Тренування і аудіювання.

Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 53 с.

Мельник Є. Ю. (2018). Навчання написання зв'язних інформувальних і пояснювальних текстів з

використанням автентичної відеопродукції (на матеріалі французької мови). Іноземні мови, No 3, с. 3-9.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2018_3_2.

TV5Monde, Enseigner le français, Ressource électronique.. URL: https://enseigner.tv5monde.com

(Consulté le 29 novembre 2021).

Аладьина Т.Л. Использование сайта www.1jour1actu.com на уроках французского языка. Online..

URL: http://www.gimnaz53.ru/ftpgetfile.php?id=177.

Голованова И.С. Персональный сайт преподавателя «Простые тексты на французском» Online..

URL: http://irgol.ru/prostye-teksty-na-frantsuzskom/.

France.TV. Ressource électronique.. URL: https://www.france.tv/france-4/un-jour-une-question/toutes-les-

videos/. (Consulté le 29 novembre 2021).

Іванова Н.Г., Орлов В.В. (2021). Використання автентичних відеоматеріалів при викладанні французької мови за професійним спрямуванням студентам неспеціальних факультетів. Міжнародний науково-методичний семінар «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам»: матеріали

семінару, м. Харків, 25 лютого 2021 року. Харків, С. 63-71.

Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition (actuelle). Ressource électronique..

URL: http://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9E3426. (Consulté le 29 novembre 2021).

Larousse. Dictionnaire de français. Ressource électronique..

URL: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/expéditif/32231. (Consulté le 9 ostobre 2021).

Trésor de la Langue Française informatisé. Ressource électronique..

URL: http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?35;s=2523484845;b=13;r=1;nat=assiste. Сonsulté le 29 novembre 2021).

Marchuk I. Mapping for the issues of students’ socialization in the cyberspace in the context of on-line Education.

Theoretical and empirical scientific research: concept and trends with proceedings of the international scientific

and practical conference, Oxford, United Kingdom, 2021, pp. 17–18, 2020. Online.. URL:

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/13548.

Marchuk I. Self-management in the process of on-line education. IX International Conference of European

Academy of Sciences & Research, Bonn, Germany, 2019, р. 98-104.

Михальчук O. O., Ніколаєску I. O., Стєпанова Н.М. (2018). Особливості професійно-педагогічної

самореалізації викладачів засобами ІКТ у міжкурсовий період. Інформаційні технології і засоби

навчання, 67(5), 2018. C. 250–263. https://doi.org/10.33407/itlt.v67i5.2325.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-15

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

ВИКОРИСТАННЯ АУТЕНТИЧНИХ АНІМАЦІЙНИХ АУДІО ТА ВІДЕО ОНЛАЙН РЕСУРСІВ У КОНТЕКСТІ ГІБРІДНОГО НАВЧАННЯ В АКАДЕМІЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 141-153. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-63-141-153