2021: Випуск 62

					Дивитися 2021: Випуск 62

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 62. 330 с.

Опубліковано: 2021-12-23

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 2

РОЗДІЛ 3