УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Ірина Проценко

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-62-281-286

Ключові слова:

професійні компетентності, заклади середньої освіти, молоді вчителі, пізнавальні ситуації, Нова українська школа

Анотація

Реформа освіти у ХХІ столітті – перетворення освітнього процесу на інноваційне
середовище. Але, він вимагає від педагогічного фахівця постійного розвитку у професійній
діяльності, особливо, творчого зростання задля вдосконалення компетентностей. У процесі аналізу
науково-педагоічної літератури визначено, що проблема управління розвитком професійної
компетентності вчителя Нової української школи на теоретичному рівні потребує детального
дослідження та обговорення. Тому основні напрями реформування вітчизняної освітньої системи,
визначені Концепцією «Нова українська школа», детермінують і професійну діяльність учителя, що
в умовах сьогодення спрямована на: перехід до педагогіки партнерства (співробітництва),
підґрунтям якої є принципи гуманізації навчання, постійне залучення дитини до активного
навчання. У дослідженні виявлено й обґрунтовано педагогічні умови управління розвитком
професійної компетентності вчителя Нової української школи. При визначенні цих умов ми
виходили з того, що будь-які уявлення щодо професійної компетентності вчителя є похідними і
залежать від того рівня знань, які склалися у суспільній думці, педагогічній теорії і практиці про
механізми і умови формування і розвитку людини; пануючої в означеному суспільстві ідеології про
сутність і призначення людини.
Аналіз наукової літератури дав змогу виділити наступні умови управління розвитком професійної
компетентності вчителя: 1) цілеспрямованість і системність управління розвитком професійної
компетентності вчителя директором і його заступниками; 2) співвідношення можливостей вчителя
з вимогами до розвитку професійної компетентності; 3) розвиток знань і уявлень учителя про
психологічну і соціальну сутність дитини як особистості, що розвивається; про ефективність
спеціального педагогічного впливу на розвиток і становлення дитини як особистості, способи їх
реалізації в умовах закладу освіти; про способи організації вчителем цілеспрямованого впливу на
розвиток дитини, тобто власне знання про професійно-педагогічну діяльність, її цілі, засоби і
технології реалізації, результати, що мають бути досягнуті.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Біографія автора

  • Ірина Проценко

    кандидат педагогічних наук, доцент
    Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, м. Суми, Україна

Посилання

Андрющенко О. Особливості професійної діяльності вчителя в умовах Нової української школи.

Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали VI Міжнародної науково-

практичної конференції (12–18 травня 2020). URL: https://cutt.ly/1TmTgae

(дата звернення: 06.12.2020).

Борова Т. А. Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних

працівників вищого навчального закладу : монографія. Харків: Компанія СМІТ, 2011. 384 с.

Єльникова Г. Технологія адаптивного управління персоналом організації. Науковий вісник Інституту

професійно-технічної освіти НАПН України. Сер. : Професійна педагогіка, 2011. No 1. С. 8–14.

Закон України «Про освіту» URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2145-19. (дата звернення: 05.12.2020).

Кодлюк Я. Теоретико-методичні засади формування дидактичної компетентності майбутніх учителів

початкової школи. Імідж сучасного педагога, 2012. No 6.

Концепція нової української школи. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. No

-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої

освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року». URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/

cardnpd?docid=249613934 (дата звернення: 05.12.2020)

Концепція нової української школи у ЗНЗ І ступеня. URL: https://imzo.gov.ua/.../nakaz-mon-ukrajiny-vid13-

-2017 (дата звернення: 05.12.2020).

Boichenko M., Nykyforov A., & Hulei O. General Trends in Art Education Development in the Territory of

Ukraine As Part of the Russian Empire in the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries. Journal of History

Culture and Art Research, 2020. No9(1). 325–334. DOI: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2428.

Завантаження

Опубліковано

2022-09-19

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 3

Як цитувати

УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. (2022). Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems, 62, 281-286. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-62-281-286

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають