2021: Випуск 59

					Дивитися 2021: Випуск 59

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Вінниця : ТОВ «Друк плюс», 2021. Вип. 59. 143 с.

Опубліковано: 2021-07-20

РОЗДІЛ 1

РОЗДІЛ 3