РОЗВИТОК У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ, ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

  • Марущак Оксана Василівна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
  • Зузяк Тетяна Петрівна Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
  • Соловей Віктор Володимирович Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

DOI:

https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-54-64

Ключові слова:

учитель технологій, педагог професійної освіти, художньо-творчі здібності, декоративно-ужиткове мистецтво, методична система, організаційно-педагогічні умови

Анотація

В контексті відродження національної культури особливої актуальності набуває проблема формування в майбутніх учителів технологій, педагогів професійної освіти художньо-естетичної культури, що зумовлює кардинальні зміни в напрямі розвитку їхніх художньо-творчих здібностей. Підґрунтя для розвитку художньо-творчих здібностей студентів створює діяльність з декоративно-ужиткового мистецтва. Основна проблема нашого дослідження полягає у розробленні теоретичної, методологічної бази та методичної системи розвитку в майбутніх учителів технологій, педагогів професійної освіти художньо-творчих здібностей під час навчання декоративно-ужиткового мистецтва. Мета дослідження передбачає обґрунтування науково-методичних основ розвитку в майбутніх учителів технологій, педагогів професійної освіти художньо-творчих здібностей з декоративно-ужиткового мистецтва. Для її досягнення застосовувалися теоретичні методи: вивчення, аналіз та узагальнення психолого-педагогічної, методичної, історичної літератури, монографічних праць, систематизація теоретичних положень, порівняльний аналіз дисертаційних робіт, вивчення навчальних програм дисциплін циклу професійної підготовки мистецького спрямування, вивчення довідникової літератури, методичних посібників з декоративно-ужиткового мистецтва та народних промислів; емпіричні: вивчення педагогічного досвіду навчання учнів закладів загальної середньої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти та студентів педагогічних закладів вищої освіти основам декоративно-ужиткового мистецтва, спостереження за аудиторною та самостійною навчально-творчою роботою, науково-дослідною та художньо-творчою діяльністю студентів й учнів, бесіди, анкетування педагогів, студентів, учнів, вивчення продуктів художньо-творчої діяльності студентів та учнів з декоративно-ужиткового мистецтва. В статті теоретично обґрунтовано особливості та способи розвитку художньо-творчих здібностей студентів з декоративно-ужиткового мистецтва. Визначено основні складові художньо-творчих здібностей студентів: розумові (продуктивні та репродуктивні), практичні й особистісні якості. Визначено основні групи художньо-творчих здібностей студентів з декоративно-ужиткового мистецтва: образно-асоціативного мислення, образно-асоціативної уяви, здібності з декоративно-ужиткового мистецтва. Запропоновано цілісну методичну систему та організаційно-педагогічні умови розвитку у студентів художньо-творчих здібностей з декоративно-ужиткового мистецтва.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Марущак Оксана Василівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Зузяк Тетяна Петрівна, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

Соловей Віктор Володимирович, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри образотворчого, декоративного мистецтва, технологій та безпеки життєдіяльності,
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-17

Як цитувати

Марущак, О., Зузяк, Т. ., & Соловей, В. (2021). РОЗВИТОК У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ, ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 54–64. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2021-59-54-64

Номер

Розділ

РОЗДІЛ 2